Løsninger

En vifte af redeskaber

Redeskaber der gøre en forskel, sikre kvaliteten i jeres outcome og fremmer processerne.

Redeskaber der gør forskel

Alt efter hvilke dynamikker og problemstillinger, der er på spil hos jer, bruger jeg forskellige greb og redskaber til at sammensætte det bedste forløb for jer.

Det kan godt lyde fremmed med de mange ord, der knytter sig til coaching.

Jeg arbejder fx med systemisk tænkning, kognitiv transformativ coaching, det personlige lederskab, metakognitiv coaching og narrativer.

Taler om menneskets psykologiske og sociale kapacitet og hvad betyder det? Hvordan foregår processerne og værktøjerne i dem?

Enneagram værktøjet

Når det er relevant, benytter jeg værktøjet enneagrammet til at arbejde med jeres forståelse af jer selv og andre ved at lære om personlighedstypiske mønstre.

Enneagrammet opererer med ni forskellige grund-mønstre, der igen kan have mange forskellige varianter.

Det er beskrivelser af menneskelige karaktertræk, motiver for vores væren og handlinger, de copingstrategier vi anvender under pres i forsvar samt hvilken hensigtsmæssig vej at gå i retning mod selvudvikling.

Læs mere om Enneagram værktøjet

GAIS digitale Trivselsmålingsværktøj for god arbejdslyst

og glæde index. Det er en måling af det psykosociale

 – mentale arbejdsmiljø.

Ud fra resultaternes differentieret måling suppleres

efterfølgende intervenering, hvor anvendes gennemarbejdede

og specifikke metoder til at udvikle de 7 motivationsfaktorer for god arbejdslyst

forskningen i Danmark viser er essentielle for vores drive

i arbejdslivet også selvom det er svært og hårdt. Altså hvad styre

viljen og handlekraften på trods af modstand.

Udviklet af viden center for god arbejdslyst og Krifa

Modeller for at fremme de indre Bæredygtige udviklingsmål. IDG:

 

Det gennemgribende værktøj er den ICF godkendte 5 trins

Kognitive transformative coaching model.

Med systemisk og narrative teorier samt Teori U modellen

for forandringsledelse.

Den Kognitive tilgang er evidensbaseret virksomt.

Typiske indholdselementer

TEAM COACHING 

 • Teamcoaching om fælles værdigrundlag for samarbejde og fastsættelse af overordnet visionær mål samt jeres mission.
 •  
 • Sammensætning af direkte implementerbare handlingsplaner for teamet.
 •  

WORKSHOP OG UNDERVISNING I ENNEAGRAMMET 

 • Opnå kendskab af den enkeltes ”personlighedstype”.
 •  
 • Læring om de karakteristiske tanke-, motivations- og beslutningsprocesser.
 •  
 • Forståelse af egne og andres handlemuligheder, sprog, stressmønstre, styrkeområder, arbejdsområder, adfærd og måder at kommunikere på.
 •  
 • Opmærksomheden skærpes for hvordan og hvad vi kan bidrage med i den helhed vi indgår i.
 •  
 • Pratisk træning og realisering af den værdiskabende kommunikation interpersonelt.
 •  
 • Individuel coaching ved behov og obligatorisk for top-, team- eller projektlederen.

Kontakt os og fortæl om jeres behov og udfordringer og modtag uforpligtende bud på løsninger.

Scroll to Top