Løsninger

Stressfriforløb

[indsæt tekst 1]

Billede: Søren Winther Nørbæk

”Cheferne skal oppe sig” antyder stressforsker ved CBS

Men hvad ligger bag kurven, der fortsætter opad uden udsigt til at knække? Stressforsker ved CBS Pernille Steen Pedersen mener, det er mest relevant at rette blikket mod danskernes arbejdsliv, hvor tempoet og forventningerne i hendes optik er kraftigt forøget.

Gennem sin forskning ser Pernille Steen Pedersen en yngre generation, som ikke er egnet til det arbejdsmarked, vi har.

– Vi sender en generation i arbejde, som er vant til at blive målt og bedømt konstant. På uddannelsesinstitutionerne sætter andre barren for, hvornår ens arbejde er godt nok.

Men på arbejdsmarkedet skal man selv sætte barren for, hvornår tingene er tilstrækkelige, og det er den unge generation slet ikke gearet til, fortæller stressforskeren.

Læs here artiklen her ->

En effektiv proces for
sundhedsledere,arbejdsmiljøreprencentanter og direktører

Vi arbejder også med stressfri forløb både for den enkelte og for virksomheder og teams, som oplever begyndende tendenser til at være ramt af stress.

Flere vælger et sundhedsfremmende trivselsforløb efter deres afdeling har scoret lavt på APVén eller trivselsmålingen vedrørende det psykiske arbejdsmiljø.

Jeg kan tilbyde sundhedsfremmende trivselsmålinger af det psykosociale og mentale arbejdsmiljø, som løfter niveauet af arbejdslyst og glæde samt bidrager til at fremme en energigivende kultur. Det sikre vi får energi af at gå på arbejde fremfor at drænes og udbrændes.

I flere sektorer er rammerne og politiske aftaler med til at presse medarbejderne markant. Selvom det er vilkår og ikke indflydelsesbare, påvirker de, især når og hvis, der opstår perioder med meropgaver, nogle gange samtidig med indføring af nye arbejdsgange.

Oplevelsen af mening og det at yde et kvalitetsarbejde bliver væsentlig reduceret. Ofte er konsekvensen af dette uklar eller begrænsende kommunikation, vanskeligheder med at planlægge sin tid og prioritere i opgaverne. Følelsen af tabt overblik og oplevelsen af frustration og utilfredshed opstår og dermed skabes et længerevarende pres og grobunden for kronisk stress og udbrændthed. Sundhedspersonale oplever ofte dette i sundhedsvæsnet.

Det kræver en meget dygtig leder at styre medarbejdere uden om stress i sådan et miljø. Som leder kan man være som en lus mellem to negle i kampen for at få enderne til at nå sammen og samtidigt passe på medarbejderne.

Sundhedsvæsenet har ikke patent på at producere stressede medarbejdere, og det er præcis de samme mekanismer, der foregår mange steder.

NYE MULIGHEDER

For personer, der oplever symptomer på stress, er der ingen tid at spilde. Det gælder om at sætte ind nu, så du ikke bliver udbrændt og uarbejdsdygtig. 

For teams og arbejdspladser, der oplever stress, er det muligt at lave et fælles stressforløb, der fanger medarbejderne, før de falder. I teamforløb med fokus på stress udvikler vi sund og robust kultur på alle niveauer. En tidlig indgriben og reducering af mistrivsel og sygefravær kan spare virksomheden for mange penge og være en livsredning for den enkelte medarbejder og dennes familie.

I de Stressforebyggende teamforløb og den individuelle Coaching, får I hjælpe til at blive bevidst om egne indflydelsesmuligheder og hensigtsmæssige handlinger i stedet. Det giver lederskabet i eget liv tilbage og jeres mindset udvikles i fællesskabet til en mere innovativ tilgang. At begynde til coaching er også at handle.

For enkeltpersoner eller teams skræddersyr vi i samarbejde med jer det innovative forløb.

Jeg samarbejder også med flere fagpersoner med anden baggrund i forhold til at sammensætte den bedste løsning for dig eller jer, når det er relevant.

Det er fx body-SDS-kropsterapeut, Instruktører af mindfulness i naturen, MBSR FOKUS HVOR INDRAGES kropsbevidstgørelses- og Stresseksperter.

Udtalelse fra nyelig tilbagevendt stresssygemeldt mand

”hvis jeg havde haft jeres blik på, hvad både jeg selv og fællesskabet kan gøre for at forebygge stres og mistrivsel og især fremme det sunde gode arbejdsliv, ville det helt sikkert have været et bedre forløb, måske endda kortere”  Morten

Kontakt os og fortæl om jeres behov og udfordringer og modtag uforpligtende bud på løsninger.

Scroll to Top