Løsninger

Trivselsfremmende forløb

Det betaler sig at have sund god ledelse og konstant fokus på trivsel. Det er win win win resultater og ringe i vandet effekter, der skabes.

Essentiel Ledelse sætter spot on trivselsfremme og sund vækst

Fremtidens udfordringer med stress, lav arbejdsglæde og klimakrise kalder på organisationer, der bygger på regenerative ledelsesprincipper, og som sætter indre og ydre bæredygtighed højt.

Denne omstilling kræver ledere med selvindsigt, mod og vilje til at være kulturbærere i egen organisation, hvor balance, overskud og nærvær går hånd i hånd med en højere mening i arbejdslivet. Forudsætningen for at denne forvandling kan ske, er, at vi genetablerer følelsen af forbundenhed med naturen, forbindelsen mellem krop og sind.

Det er en ledelsestilgang, der er inspireret af naturen og handler om at skabe mere værdi og trivsel for sig selv, medarbejderne, organisationen og omverdenen. Tilgangen er med andre ord både god for trivslen, bundlinjen og bæredygtigheden.

Hvad kan I få ud af dette trivselsfremmende forløb

I naturen kan man opnå nogle af de stærkeste oplevelser og indtryk, hvilket vil have indflydelse på os resten af livet. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor slapper vi mere af? Og hvorfor bliver vi bjergtaget af naturen?

Ved at holde workshops og træne trivselsfremmende egenskaber og inspireres I som afdeling, teams eller hele virksomheder i forhold til arbejdet i kerneopgaven i er fælles om, i og med naturen.

Vi sætter fokus på, hvor feltet omkring naturbaseret sundhedsfremme bevæger sig hen lige nu, deler erfaringer fra egne praksisser, og fordyber os gennem forskellige workshops. 

Det at arbejde aktivt med at komme fra hovedet og ned i kroppen, fremme jeres mentale sundhed samt styrke jeres interne relationer og fællesskabet med hinanden er kimen i det trivselsfremmende forløb.

Det giver muligheden for at fordybe sig i eget lederskab mere bevidst med udgangspunkt i menneskets natur og naturens levende og forbundne systemer som inspirationskilde til at lede andre med større nærvær, overskud og glæde.

Når naturen får sine betingelser opfyldt, blomstre den og følger sin naturlige cyklus – ligeså gør organisationen, der lever i respekt for en trivende menneskelig natur. Der skabes” marker af blomstrende individer” som samarbejder i tillidsfulde tilhørsforhold.

Så fokus er at tage afsæt i hvordan vor egen indre natur fungerer og dens principper biologisk, psykologisk og socialt.

Livgivende mennesker i en blomsterende organisation generer udfoldelse af mange flere personlige og sociale evner og talenter, hvormed den faglige kompetencekapacitet ekspanderer.

Via flere forskellige retninger ud fra jeres behov, ønsker eller udfordringer tilrettelægger vi et forløb skræddersyet til jeres organisation.

Dette forløb vil læne sig op af jeres virksomheds værdier og spilleregler, der kan inspireres til innovation og flow samt få dem til at leve i hverdagen.

Vi tager afsæt i nøglebegreber for at skabe en 3 dobbelte bundlinje og et bæredygtigt arbejdsliv

Mulige indholdselementer

– 1/ dag eller heldags regenerative workshops

– sundhedsfremmende indretninger i virksomheden

– Sundhedsfremmende interventioner i forhold til fysisk, psykiske eller sociale udfordringer balanceres for den enkelte

– individuel essentiel coachings forløb

– team eller afdelings sundhedsfremmende samspils træning.

  1. Evt i naturen hvor træner skils, talenters blomstring gensidig inspirering ledelse fra naturens principper
  2. ellers på forløb som retreats en combi med ude og inde arrangementer.
  3. spiller sammen for at indarbejde indre bæredygtigheds mål/kvaliteter i organisationen
  4. 7 motivationsfaktorer for det bæredygtige arbejdsliv fremmes
  5. indre motivationer og grundlæggende behov

– udviklingsforløb om den essentiel formålsretningsproces for regenerative og frisættende organisering samt organisationens rammesætning.

Kontakt os og fortæl om jeres behov og udfordringer og modtag uforpligtende bud på løsninger.

Scroll to Top