Løsninger

Ledelsesudvikling

Ledere søger personlig udvikling og coaching af mange årsager. Man føler ikke at have følgeskab af medarbejderne. Man ønsker at få sin enhed til at opnå endnu bedre resultater.

Ledere fortjener at trives og medarbejder fortjener sund god ledelse

Globalisering, digitalisering, nye agile arbejdsgange og generationsforskelle gør det mere komplekst, end nogensinde før at lede mennesker.

Samtidig har mulighederne for innovation og vækst aldrig været større. Lederskabet har aldrig været vigtigere.

At arbejdsgange bliver automatiserede og meget bliver digitaliseret, gør at der som modpol stilles krav om, at ledere skal have stærke sociale færdigheder og relationelle kompetencer.

De menneskelige kernekompetencer er blevet meget vigtigere end tidligere. Man skal være menneskekender og have overblikket for at få medarbejderne til at følge sig.

Billede: Virtualworks

“Kniv skarp og vedholdenheden hjælper til at holde det nødvendige fokus”

Topledercoaching og rådgivning for John E. Krøll, Architect MAA, 

Ledere søger personlig udvikling og coaching af mange årsager. Man føler ikke at have følgeskab af medarbejderne. Man ønsker at få sin enhed til at opnå endnu bedre resultater. Man har måske fået en dårlig karakter i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) eller ledelsfaktoreren i trivselsmålingen GAIS (god arbejdslyst index). Fremtidens lederrolle er kompleks.

Et individuelt ledercoachingforløb er en god måde at styrke dit personlige lederskab. Udfold nye sider af dig selv og dit lederskab og opnå en mere relevant og effektiv ledelse. Oplev større arbejdsglæde og balance ved ledelsesarbejdet.

I forløbet vil du gennem coaching, sparring og rådgivning opleve at få aktiveret dine refleksioner og komme til bunds i din integritet ved at du får taget dine tanker, følelser og intuition alvorligt. Der sættes fokus både udvikling af din ledelsesstil og dit personlige essentielle lederskab. Gennem øget udsyn og erkendelser opnås indsigter der vil skabe værdifundamentet for dit commitment til at udleve bæredygtig ledelse. Du kan gradvis se dit potentiale udfolde sig og frigøre kreativ energi.. Du vil få øje på nye muligheder for at handle som menneske og som leder.

ET INDIVIDUELT COACHINGFORLØB MED FOKUS PÅ LEDELSESUDVIKLING GIVER DIG:

Indsigt i egne motiver og mønstre i relation til andre

Bedre til at lede dig selv og andre

Bedre til at håndtere og forebygge konflikter

Bruge uenighed som drivkraft til udvikling og innovation

Bedre til at prioritere din tid

Inspirerende og motiverende på andre, så de følger dig

Sætte mål for dig selv og dit arbejde

Blive klogere på dine egne forhindringer

Arbejde med balancen mellem arbejdsliv og familielie

Styrke din kommunikation og dialog med dine medarbejdere

Styrke dit samarbejde med din leder

Forebygge stress hos dig selv og dine medarbejdere

LEDELSESUDVIKLING FOKUS PÅ LEDERROLLENS UDFOLDELSE

Fremtidens lederrolle er kompleks

Forløbet med særligt fokus på SUND GOD LEDELSESUDVIKLING

– Ofte med afsæt i en udvidet ledelsesfaktor måling med feedback fra medarbejderne

– Proces for at arbejde med egne mål for ledelsesstil og ønske og godt følgeskab

God ledelse, der genererer følgeskab, er kendetegnet ved visse egenskaber og praksisser, der inspirerer og derved motiverer medarbejdere til at engagere sig fuldt ud i organisationens liv og mål. Vi arbejder med nogle nøgleelementer i god ledelse for at opnå følgeskab.

God ledelse er dynamisk og tilpasses forskellige situationer og teambehov. Det handler om at opbygge relationer og gode samspil, motiverede medarbejdere og at kunne skabe et sundt vækstmiljø, hvor folk føler sig inspirerede til at give deres bedste og tage vare sig selv og på hinanden.

LEDELSESUDVIKLING MED FOKUS PÅ LEDERTRIVSEL

Tidligere kunde valgte ledercoaching pga følgende:

”Jeg søgte coachingen, da jeg kunne mærke, at jeg ikke trives, hvor jeg var i livet. I dag er der masser af udfordringer i mit liv, forskellen er bare, at nu tager jeg ansvar for dem, handler på dem og det får mig til at trives.” Coachingen fik sparket en udviklingsproces hurtigere i gang og har støttet mig i at stå ved mig selv og holde fast på tidligere tage beslutninger.”

Forløb med særligt fokus på Ledertrivselsudvikling

– Forudgået af en trivselsmåling GAIS.

– Opbygget med en prioriteringsvejledning i et fokuskort.

Sund og god ledertrivsel er afgørende for at opretholde en dynamisk og positiv arbejdskultur og for at sikre, at ledere kan håndtere deres ansvar på en bæredygtig måde. Samtidig sikres hermed at I evner at læse og se/opdage jeres medarbejderes mistrivsel.

Vi arbejder med nogle nøgleaspekter, der kan bidrage til at skabe sund ledertrivsel.

Implementeringen af disse principper kræver en helhedsorienteret tilgang til virksomhedskulturen og en kontinuerlig indsats for at støtte ledertrivsel over tid. Det er også vigtigt at indse, at trivsel ikke er en statisk tilstand, men noget, der skal vedligeholdes og udvikles løbende.

Vil du vide mere om hvordan og mere om det afsæt vi bygger dine procesforløb op på så tøv ikke med at kontakte os.

Tidligere kunde udtaler, hvad sådan forløb bl.a. har givet ham

”Jeg blev bevidstgjort om egne faldgrubber og begrænsende mønstre og blev stimuleret til at turde kaste mig ud i at gøre det svære alligevel. Det har medført at jeg har taget ansvar og lederskab i mit eget liv og fået sat fokus på det essentielle i mit liv; – både hvad jeg vil fagligt, og hvad jeg vil kæmpe for i mine relationer. Jeg fik klarhed og afklaring på mine værdier. Nåede langt dybere og bredere ind i materien og fik sluppet mønstret, at skulle kunne regne alt ud, som begrænsede mig i at handle. Det gav mig afklaring, afslapning og ro ved at få handlet og stået op for mig selv. ”

Henrik Strømsvik

Senior Arkitekt MAA, nu i Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Kontakt os og fortæl om jeres behov og udfordringer og modtag uforpligtende bud på løsninger.

Scroll to Top