Løsninger

Workshops

Mange udviklende processer kan med fordel tilføres særlig brugbar viden for at fremmes og de kræver ofte træning i workshops.

Essentielle workshops styrker jeres processer

Vi vælger temaer i samspil med jer og anbefaler også værdiskabende forslag.

Får at fremme processernes direkte implementering, aktiveres de af praksis træning af værdifulde temaer og viden som understøtter dem i vores Workshops

De helt perfekte indhold tilrettelægges naturligvis i samspil med jer og hvad der viser sig at være brug for undervejs i forløbene.

Der kan også vælges alene stående workshops, hvor ønskes dette uden I er i gang med andre processer.

Fx har tidligere kunder valgt workshops efter deres egen trivselsmåling og vil fremme denne.

Forslag til inspirerende workshops

MENNESKEKUNDSKAB

– Arbejde med jeres personlighedstyper og lær at forstå jer selv og hinanden bedre. Herunder forstå den værdiskabende kommunikation i forhold til personlighedstyperne. Både hvordan er deres stil og hvordan kommunikere med de forskellige typer.

 

DET TILLIDSFULDE  GODE SAMARBEJDE

Vigtige begreber for at godt samarbejde fremmes:

 – Tillid og psykologisk tryghed

– Hvordan opbygges det og hvad kræver det

– Autenticitet

– Essens – et sted at komme fra

– Det Regenerative lederskab

– Indsigt om god Selvledelse og træning af det.

 

ARBEJDSMILJØ FORBEDRING

– Trivselsfremme af de 7 motivationsfaktorer for god arbejdslyst og glæde

 

VIRKSOMHEDSKULTURENS FUNDAMENT

– inspireres af naturens principper og udvikles ud fra det regenerative paradigmes forståelse

 

DEN VÆRDISKABENDE KOMMUNIKATION 

– Vi bryder med vores normale begrænsende måde at kommunikere. Lær om en mere kraftfuld og ansvarlig måde at være i relationerne på.

 

DET UDVIKLENDE MINDSET OG SELVREGULERING

– Indsigt i vores hjernes funktion og typiske reaktioner

– Træning af selvregulering

 

KROPPENS INTELLIGENTS SOM PEJLEMÆRKE

– Bevidstgørelse om intuition og kroppens sprog

 

KONFLIKTFORSTÅELSE

– Adfærdspsykologisk forståelse af konfliktens udvikling og bagvedliggende skyggeteorier.

– Bliv endvidere indsigtsfuld omkring konflikttrappen og konflikthåndtering i praksis. Og arbejder med hvordan komme overens igen.

Kontakt os og fortæl om jeres behov og udfordringer og modtag uforpligtende bud på løsninger.

Scroll to Top