Slide 1
Løsninger der skaber glæde

Essentiel Ledelse

Vi er selv ambitiøse, og tør godt sigte mod toppen – udfordre og skabe udsyn der gir indsigt!Essentiel Ledelse er grundlagt og ejet af Kirsten Marie Bottheim i 2017. Det er en konsulentvirksomhed med expertise i menneskekundskab med kernekompentencer indenfor individuel og teamcoaching med facilitering af processer, rådgivning og supervision. 

Vi har særlige kompetencer til at faciliterer organisationsudvikling med psykologisk tryghed og 30 års erfaring i sundhedsfremme med fokus på stresshåndtering og trivselsfremme. Erfaring med det regenerative paradigme fundament i 25år.

MIN VISION ER

At hæve ambitionen for trivselsfremme i samfundet og fællesskaberne i virksomheder/ organisationer og højne respekten for, hvordan mennesket fungerer og naturens principper for liv bliver afsættet for sund vækst med hel naturlig blomstring.

Mit visionære ønske er at fremme værdiskabende samspil, der gensidigt beriger hinanden ved at vokse i naturlig rytme og udvikler synergieffekter og win-win-win resultater.

MISSIONEN ER

At skabe forskellen, ved at bidrage med et holistisk koncept, der generer sund udvikling af gode samarbejdsmiljøer og mennesker – ledere og teams, som opnår sunde balancer i et regenerativt fundament for et bæredygtigt liv og arbejdsliv.

Det vil vi gøre ved at træne dem i at kunne lede sig selv og andre sundt og godt gennem frigørelsen af de ubevidste, glemte eller uudnyttede potentialer, der definere det autentiske og naturlige lederskab, som bifalder følgeskab.

 

ESSENTIEL LEDELSE STÅR PÅ VÆRDIGRUNDLAGET: 

– At se det autentiske og hele menneske og 

– går efter at skabe følelsen af glæde og livskvalitet.

– Anerkender vi er gensidige afhængige af hinanden.

– Det skal give mening og bæredygtige resultater.

Innovation og dynamisk udvikling indebærer anerkendelsen af ”at fejl er læring” og usikkerhed er en del af udviklingsvejen, idet det medføre, vi må undersøge dybere for at vide mere. Potentialet er især i det svære, sårbare og krisen

Et tillidsvækkende Samarbejde med gensidig respekt

Det er vigtigt at værdierne lever hver eneste dag.

Velkommen på toppen

Vil I med på en inspirerende klatretur?

Formålet er, at frigøre potentialerne og maximere virksomhedens brede menneskelige kompetenceniveau, aktiverer det i et værdiskabende samspil og skabe et dynamisk og inspirerende godt samarbejdsklima, en virksomhedskultur med høj arbejdsglæde og livskvalitet i hverdagen.

Essentiel ledelse løfter ledere, medarbejdere og teams til højeste niveauer af selvindsigt, hvorfra evnerne for det naturlige og gode lederskab opdages. Det muliggøre sund bæredygtig vækst.

Essentiel Ledelse er ikke et stort konsulenthus med et omkostningstungt domicil, OG samarbejder med andre relevante konsulenter, rådgivere og terapeuter og kan sammensætte et stærkt team af fagligheder, hvis du eller I skulle have behov for det. Jeg har til huse i Kongens Lyngby nord for København, men arbejder over hele landet.

Om Kirsten Marie Bottheim

Hvem er jeg, og hvorfor arbejder jeg med det jeg gør i dag?

Inspirationen og vejen til Essentiel Ledelse tager afsæt i et dybereliggende drive og en portion stor nysgerrighed. Hvordan fungerer vi som menneske. Ikke blot på individplan fysisk, psykisk og socialt, men også i samspil med andre, hvorfor jeg tidligt rejste ud i verden og engagerede mig i andre kulturer.

Det blev til små 2 år i relation med Azteker indianere i mellem Amerika. Jeg oplevede, hvordan de levede i forhold til omgivelserne og brugte naturen og systemerne omkring sig for at leve et meningsfuldt nærværende liv. Det åbnede mine øjne for essensen af vores eksistens på jordren og inspirerede mig til at arbejde med det hele naturlige menneske. 

I 25 år har jeg lagt alle min kræfter i sundhedsvæsnet som sygeplejerske og sundhedsplejerske. Det var intensiv træning i at skabe velfungerende samarbejdsrelationer. Et ”must” for at overleve og forebygge død og lidelser. I de kriseramte patientforløb, lærte jeg at denne krise også kan være vendepunktet til visdom og opmærksomhed på essentielle værdier og livskvalitet. 

En familie til et kræftsygt barn sagde engang til mig ”at dette kræftforløb ville de egentlig ikke have været foruden, idet det har lært dem så meget om det vigtige i livet”. Måden at leve på ændredes totalt for dem. Det gav mening for mig og betyder at selv i modgang og det svære, er der potentialer at hente.   

Arbejdet med sårbare og hårdt presset mennesker har skabt en ydmyghed og taknemlighed for det der er.

Erfaringer der skaber retning i arbejdslivet

Essensen af mine indsigter og erfaringer skaber retningen i mit arbejdsliv, og en særlig læring blev et vendepunkt og til en ekspertise.

På flere fronter oplevede jeg på et tidspunkt i mit arbejdsliv pres og stress på nært hold. I perioden med begyndende stresssymptomer og ihærdig selvhåndtering, blev det tydeliggjort for mig, at mellem to parter, er det oplevelsen af det, der sker, som kan være udslagsgivende for uoverensstemmelser, ikke det, der skete i virkeligheden. – Jeg oplevede, ikke at blive set hørt og forstået eller mødt i øjenhøjde ved min tilbagevenden til min egen arbejdsplads. – At ytre dette til en presset leder, kan opleves som at være modarbejdende. Er man overbelastet, bliver det at møde en unødvendig truende modstand, som at opleve meningsløshed og magtesløshed. Det skaber blot endnu mere stress. Endda også fra mig selv.

Derfor tog jeg et bevidst valg om selv at skabe ro og stabilitet, hvilket var udslagsgivende for mit syn på mig selv. Ved at tage lederskabet tilbage accelerede evnen for at fokuser på det vigtige. Det åbnede op for at kunne mærke, hvad der er betydningsfyldt.

Længslen efter at forstærke det, jeg brænder for, blive bevidstgjort om mine værdier, medførte at jeg opgraderede min vidensbank indenfor udviklings- og adfærdspsykologi – den Metakognitive tilgang og de selvregulerede kropssystemer. 

Efter 2 år med kognitiv/tranformativ coaching uddannelse, hvor udviklingen af det autentiske og naturlige personlige lederskab, træning i teamcoaching og projektledelse, gav mig de afgørende redskaber til opnåelse af god trivsel. Det at kunne hente sine glemte eller uudnyttede evner tilbage til sig selv og blive fuldkommen autentisk, er det samme som at udfolde nye færdigheder, kvaliteter og egenskaber som menneske i balance – at være god ledelse. 

Jeg har lært, at for overhovedet at kunne forvalte og formidle ens faglige kompetencer og opnå andres respekt og tillid, kræves det, at de menneskelige evner er mere bevidste for os og vi er åbenhjertige og tør stå sårbare, skrøbelige og ærlige om egen formåen, begrænsninger. Endvidere må vi evne at kommunikere ansvarligt. Altså at være mere bevidstgjorte og nærværende og have mere kendskab til os som mennesker, så vi kan agere mere hensigtsmæssigt i samarbejdsrelationerne. Dette har været en gave at lære og forstå. Især de mekanismer, der sker i relationerne og kommunikationen mellem mennesker i en optrappende konflikt. 

Det er et godt billede på den almindelige begrænsende kommunikationsform, der hersker på alle arbejdspladser og skaber mistrivsel og konflikterne.

Disse indsigter fortæller mig, hvordan vi selv kan blive opmærksomme og spille en rolle i vores liv med at finde den gode balance og fungerer udenom stress og udbrændthed. Samtidig gav det pejlemærket for, hvilken betydning fælleskabet har for det samlede resultat.

Den specifikke forståelse af vores grundlæggende personlighedstypes motiver og strategimønstre, vi anvender under pres for at overleve og de psykologiske udviklingsværktøjer, der kan opløse konflikter mellem mennesker, er afgørende elementer at mestre og kunne have gjort en verden til forskel dengang i mit arbejdsliv. 

Derfor brænder jeg for at give dette videre. Det giver mening og livskvalitet. Det fortjener alle.

Jeg har brugt min egen erfaring med stress og håndteringen af den til, hvordan jeg kan hjælpe andre med at håndtere stress og komme den i forkøbet. Disse erfaringer trækker jeg på i dag, da rigtigt mange både ledere og medarbejdere oplever det samme.

Det er værdifuldt for både det enkelte menneske og for organisationen at være klar over: Hvad de står for af værdier og menneskelig kapaciteter i forhold til at lede sig selv og andre til sunde bæredygtige resultater.

Mine erfaringer med Ledelse og konflikthåndtering er fra store organisationer i sundhedsvæsnet og især 15 år med selvledelse i rollen som sundhedsplejerske er limen og broen til Essentiel Ledelse. 

Essensen handler om, det der er og det nødvendige, der skal til f.eks. i at drive et familiesystem og et velfungerende forældreskab, til at sikre gode samspil og fælleskab med sunde relationer og vækst. Det kan sidestilles med at drive virksomheder, der ønsker inspirerende naturlige gode lederskaber som bifalder følgeskab og leder til høj arbejdsglæde samt evner at skabe en inspirerende og motiverende kulturer med dynamiske udviklingsfællesskaber. Jeg kalder det: sund ledelse der generer sundvækst, altså og gode bæredygtige resultater.

Brobygningen mellem sundhedsvæsnet og byggebranchen

Min periode som projektleder for Team StressLessNess, et samlende koncept på bæredygtig stressforebyggelse, hvor holdningen er at både individet og fælleskabet har ansvaret for opståen og håndteringen af stressen og allerbedst skabe livgivende og sundhedsfremmende fælleskaber. Hæve ambitionen fra kun forebyggelse fokus til sunde miljøer på samfundsplan.

Min essentielle forståelse af sammenhængen mellem at arbejde med trivslen og teamets udviklingspotentialer, blev grobunden for min vej ind i byggebranchen. Her kan teams være meget udfordret i samarbejdet og ofte forsinkes projekterne af konflikter. Disse udspringer nemlig af, at de interpersonelle samarbejdsrelationer ”mangler at bruge” den menneskelig indsigt og gensidige forståelse.

Jeg har arbejdet som individuel coach og teamcoach siden 2014, og har i flere år facilliteret og rådgivet flere ledere på både det strategiske, taktiske og operationelle niveau samt teams i essentiel ledelse og selvledelse.

I dag har jeg mere end 500 coachingsessioner i ryggen

Coachingspecialer

Ledelsesløft ”fra chef til leder”. Udvikling af det autentiske og naturlige lederskab med fokus på værdier, bevidsthed og nærvær.

Transformering af personlig og ledelse-selvindsigt.

Stresshåndtering og forebyggelse individuelt og for fællesskaber.

Konfliktforståelse og mægling

Kulturdannelsen og virksomhedens DNA. 

Vaneændringer og selverkendelse 

Håndtering og navigering i menneskelig ledelse med værdiskabende kommunikation implementering.

Coaching af par, børn, unge og familier.

Uddannelse og erfaringer 

Sygeplejerske og sundhedsplejerske

ICF-certificeret coach 

ICF- Mastercoach i kognitiv og transformativ coaching

Autoriseret praktiker af enneagrammet next level

MBSR mindfulness 8 ugers kursus

ACT acceptance commitment therapi.

Body sds (Self Development System) –  en kropsterapeutisk træningsform i 16 år.

Metakognitivterapeut mod stress,angst og depresion.

Certificeret i trivselmåling digitaltværktøj GAIS-konsulet

Arbejdslystkonsulent

Min tilgang

Essentiel ledelse lægger vægt på…

…at spejle det jeg står for og ”walk the talk” princippet. 

Det vil sige, at det jeg bidrager med er fuldt gennemlevet og afprøvet. Jeg mener, at autenticitet og ærlighed samt at være generøs og dele sin viden, åbner op for den bedste udviklingsmulighed for os mennesker. At sikre diversiteten skaber større dynamik, mere kvalificerede processer og beslutninger samt accelererer udvikling og innovation. 

Essensen er fokus på god sund balance i, og fuld anvendelse af, sine medmenneskelige egenskaber. Succeskriteriet er høj trivsel – og dermed bidrages til en bedre dobbelt bundlinje. En win-win løsning.

For at skabe dyb og indsigtsfuld forståelse af dig selv og andre anvendes det værdifulde persolighedstype-værktøj Enneagrammet. 

Jeg lægger vægt på dine værdier og sikre et fælles værdigrundlag i virksomhederne, idet oplevelsen af integritet og meningsfuldhed i arbejdes-/livet er essentielle værdier for alle. De baner vejen for samhørighed og høj trivsel.

Din virksomhed og medarbejdere får en hands-on og direkte implementering af værdiskabelse, der i øjenhøjde vender tingende på hovedet og giver dig mulighed for at se verden fra en anden vinkel, skaber bevidsthed om flere aktive valgmuligheder for ageren samt individ kompetencer til at løse opgaverne. 

Hvert menneske leder sig selv, men kan ved disse nye vinkler på lederrollen blive endnu bedre til det. Teamlederen skal også fokusere på, hvordan han eller hun leder andre, men har brug for at være menneskekender i sin komplexe lederrolle.

Jeg skelner mellem at være chef og være leder, som får følgeskab. Heri i ligger essesen for ledelse idet evnen at lede i en retning kræver man kan motiverer medarbejderne og de bliver set, hørt og forstået. I denne atmosfære trives de fleste og vil anvende alle talenter og færdigheder, der skal til for at komme derhen. For teamlederen træner vi at blive mere leder end chef. – At være en inspirerende fremfor en irriterende dikterende udgave af sig selv. Rollernes energiforbrug er væsentlige forskellige. At lede frigøre energien mens at styre og kontrollere binder/kræver energi til rollen.

For at hjælpe top-mellemledere, teamledere, projektledere og deres teams med at opdage og frigøre det fulde lederskabspotentiale, som bifalder følgeskab, arbejdes på det strategisk, taktiske og operationelle niveau.

Hvordan foregår processerne mere konkret?

Jeg tager udgangspunkt i lige nu i virkeligheden. Hvad er vores essentielle fokus lige nu? Vi tager udgangspunkt i det, som er. Hvem er vi? Hvor vil vi gerne hen? Hvad skal vi ændre i vores væren og gøren eller løfte for at komme derhen? Essensen er høj bevidstgørelse giver klarsyn.

Jeg har en meget praktisk tilgang. En hands-on med at forandre ”os” og ”virksomheden”. Når du/I har besluttet, hvor du/I skal hen, aktiveres nye handlinger og praksisser øves løbende så det, der skal til, for at få dig derhen. 

Det er ikke et nyt regelsæt, der gælder fra på mandag. Vi starter med det samme. Vi er det nye med det samme i processen. Jeg kalder det direkte implementering.

Nye gode vaner skabes af din kommunikation

Igennem coachingprocessen handler det om at kunne anvende sine nyopdagede færdigheder, forstå sig selv og hinandens potentielle færdigheder. At kunne slippe gamle forhindrende være måder, så der bliver plads til at sætte flere evner i spil. Således vil en mere kraftfuld ny måde at være og handle på aktiveres. Sideløbende laves oplæg eller workshops hvor et bevidst fokus på den værdiskabende kommunikation sikre tydelighed og afklaring i samspilet. Det kan fx handle om at anerkende det, der er at anerkende, tale ud fra sig selv og være på sin egen banehalvdel. – Komme bagom tingene og se essensen af situationerne. Dette autentiske udtryk frigøre energi i fælleskabet og øger motivationen, kreativiteten og handlekraften.

Arbejdskulturen kommer tit til udtryk gennem diskussioner på møder og den måde, man formulerer e-mails til hinanden. Det sker hele tiden, at folk kaster med skyld og skam eller taler i et væk for at tilgodese egne behov. Denne adfærd begrænser relationernes positive synergieffekt. Bliver vi pressede, forekommer det endnu mere. Derfor er det vigtigt at indarbejde nogle gode vaner i fredstid.

Hvordan skal jeg aflevere et budskab, der ikke er let at overbringe? Jeg arbejder med flere kommunikationsformer alt afhængig af formålet med budskabet. Oftest anvender jeg en model, der hedder kraftfuld kommunikation, hvor kommunikationen bliver værdiskabende og ansvarlig. Ellers argumenterer man fx for at få ret og anvender magt for at få sin vilje.

Udviklingen af mennesket

Jeg hjælper med at udvikle menneskets selvbillede og frigøre potentialer, der er uopdagede eller uudnyttede. Vi har som menneske mange kvaliteter, egenskaber og evner. Vi opbygger særlige kernekompetencer, og frigiver de utrænede eller glemte og undertrykte i vores modningsproces og udvikling gennem livet på grund af overbevisninger og antagelser om os selv. Dem hjælper jeg med at give slip på. 

Jeg hjælper dig med integrerer din indsigt. – at acceptere det indsigten har lært dig om dig selv og lære praksisser for nye færdigheder/kompetencer og vaner samt træne praksisser der fremmer integreringen direkte i din hverdag. 

Andres selvindsigt

Du kan sikkert sagtens forestille dig, at det ville være positivt, hvis fx din chef havde mere selvindsigt, mere nærvær og var bedre til det med relationerne.

Eller din kæreste, teenagedatter, kollegaer eller kunder.

Og det samme vil andre sikkert tænke om dig! At det vil gavne dig med lidt mere selvindsigt, mere nærvær og en bedre relation til dig selv eller dem omkring dig.

Det er min erfaring, at når du øger din selvindsigt, dit nærvær og dine relationer, vil du skabe større betydning for dig selv i dit eget liv. Vide hvad du vil og kommunikere tydeligere dit formål og ståsted.

Du vil tage mere ansvar for at skabe det liv, som du ønsker dig, og du vil i større grad træde ind i dit personlige lederskab.

Udvikling af mennesker:

At træne din selvindsigt kan sammenlignes med en modningsproces på lige fod med alle andre modningsprocesser.

De fleste modningsprocesser indeholder en række steps eller faser, og den metode, som jeg anvender til at modne selvindsigten med, indeholder 4 steps.

Step 1 – Indsigt eller inspiration
Denne fase handler om, at du får indsigt i dig selv og bliver inspireret til at lære mere om dig selv.

Step 2 – Accept
Denne fase handler om at acceptere det, som du har opdaget eller erfaring gennem step 1.

Step 3 – Træning eller læring
Denne fase handler om at træne, lære eller praktisere nye måder at være i verden på. Dette omfatter både at udvikle nye færdigheder samt det at kunne se tingene på nye måder og holde flere perspektiver på samme tid.

Step 4 – Integration
Denne fase handler om at integrere det, som du har lært i step 3 i dit liv, så det bliver helt naturligt for dig at anvende dine nye færdigheder.

Vi øver – fra reaktion til handling

Grunden til, at vi skal træne, er, at når vi bliver pressede, handler vi automatisk efter gamle vaner. Derfor skal ny tilgang eller adfærd indarbejdes og vedligeholdes for at blive den nye gode vane, der løser opgaven. Derfor giver jeg også deltagere hjemmeopgaver.

Workshopperne handler om temaer, der supplerer dit eller teamets behov for at forstå sammenhænge og få helhedsperspektivet, der flytte jer. Eksempelvis kunne det handle om adfærdspsykologi/kommunikationsformer for specifikke mennesketyper. Hvordan er det, vi som mennesker reagerer. Hvad trigger mig? Alle mennesker har skyggesider. Måske er der noget, man ikke kan lide hos sig selv og reagerer voldsomt på, når man oplever det hos andre. Måske er der sider hos andre, der fremkalder misundelighed.

Ofte gennemgås Enneagram-værktøjet til at fremme forståelsen af vore motiver for handling og væren og de strategimønstre der er specifikke for os personligt. Det giver redskaber for retning for udviklingsvejen og tydeligøre hensigtsmæssige praksisser for hver enkelt type til løft af selvindsigten. Et støtte værktøj til ens bevidstgørelse.

Her kan man lære at gå fra reaktion til ageren, træne måden at spørge ind til andre og hvordan lytte aktivt for at forstå ikke svare, som er mere hensigtsmæssigt.

Enneagrammet

Det er et enestående værktøj, der forholder sig holistisk, etisk og bredt til menneskers personlighed og potentialer. Godt redskab til at forstå egne reaktioner og interaktioner med andre.

Til at forstå egnes og andres handlemuligheder, sprog, stressmønstre, styrkeområder, adfærd og måder at kommunikere på. En dynamisk model der afdækker psykologisk og personlig ballast og dets potentielle muligheder.

Giver skærpet opmærksomhed på hvad vi kan bidrage med i den helhed, vi indgår i.

 

En type i Enneagrammet er en beskrivelse af en samling motiver, der ligger bag en given adfærd. Motiverne opdeles i følgende områder:

  • Grundlæggende frygt 
  • Grundlæggende ønske 
  • Hovedmotiv
  • Undermotiver/strategier
  • SuperEgo-beskeder
  • Grundlæggende antagelser
  • Grundlæggende værdier

Dine motiver er essentielle og nærmest eksistentielle for alle mennesker.

Når du træner din indsigt i motiverne, vil du også begynde at forstå, hvorfor du opfører dig, som du gør.

Ubevidste motiver

Motiverne er ikke altid så bevidste for os.

De fleste af os kører på autopilot eller handler uden at tænke så meget over det.

Med en øget indsigt i dine motiver, vil du opdage baggrunden for dine handlinger.

Så kan du mere bevidst beslutte, om du skal fortsætte med at opføre dig, som du gør, eller udvikle nye færdigheder, så du bliver mere smidig i din måde at være på.

 

Når du befinder dig i en presset situation, vil det påvirke:

  • Styrken af dine motiver.
  • Anvendelsen af dine kernekompetencer.
  • Det billede, du har af dig selv og dem omkring dig.

På Enneagram-sprog ville man sige, at du bliver mere og mere din type, at du identificerer dig med din type, at du udlever din type.

Man kan også sige, at typen har kontrollen over dig.

Enneagrammet som indikator

En af måder, du kan anvende Enneagrammet på, er derfor at opdage, når du begynder at blive presset.

Så kan du bedre stoppe op og ændre adfærd og dermed komme tilbage til den mere balancerede og ressourcefulde udgave af dig selv.

Når du begynder at arbejde med Enneagrammet, vil du få endnu mere præcise indikatorer for stress.

Hver af de 9 typer har helt unikke indikatorer, som kan hjælpe dig med at opdage stress hos dig selv eller dem, du holder af.

Filosofien

Filosofien bag Essentiel Ledelse handler om at sætte Mennesket først i ledelse. For at opnå udvikling må vi trives, både fysisk i vores 5 selvregulerende kropssystemer men også psykologisk og socialt.

Især for at få samspillet og samarbejdsrelationerne til at fungere, må vi kende til, hvordan vi mennesker løfter den psykologiske- og sociale kapacitet. 

Når vi, som person kan udfolde det fulde potentiale og frit sætte evnerne i spil, optimeres de menneskelige sociale og psykologiske kapaciteter, der skal til for at skabe stærke tillidsopbyggende fællesskaber. 

Essentiel ledelse er at være bevidst og nærværende, samt sætte fokus på:

– Hvad der er i nuet og muligt fremover 

– og det der reelt skete i situationen – modsat det vi blot føler eller tror

– Essensen –det virkelige der er

– Have fokus på det væsentlige, vigtige at være og gøre– og gør det nødvendige.

– Overblikket – helhedsbilledet og sammenhængen – også af relationerne i forhold til opgaven.

– Gensidigheden i relationerne – tænker ‘vi’ i stedet for ‘jeg’.

– Ledelse med indsigt og skelneevne. 

– Åbner for det nærværende lederskab

Essens er kernefokus i ESSENTIEL LEDELSE,  der er HVORDAN være og gøre

Mennesket er unikt og forskelligt, som stammer forbundet til dybe rødder og strækker sig efter vækst mod lyset i en essentiel retning.

Essensen er at det naturlige helende menneske har brug for at finde indsigter og udfolde sig selv: 

– finde sin retning

– at have et tilhørsforhold til andre og 

– opleve sammen at gøre en forskel af værdi for egen og andres vækst.

Selvom vi ikke er perfekte (de skæve stammer) holder vi balancen trods udfordringer.

Essensen i os er allerede i os, i de dybe rødder og under overfladen strækker de sig langt udover stammens areal. 

Det beskriver hele den kapacitet og indre styrke vi har og potentialet for at blomstre endnu mere, når vi plejer det omgivende miljø.

Især når vi bevidst vælger at vande det.

Derfor skal omgivelserne vandes og jordren gødes så stemningen og forholdene er sunde til vækst.

Ligeledes skal virksomheds/fælleskabets kultur vandes. Således kan den bidrage til at opnå sund vækst og bæredygtige resultater. Jordren må have en stræk og god konsistens så træet holdes fast i stormvejr og modgang, så når en virksomhedskultur evner at vande og gøde med værdier og fælles vision/mission til et sundt fundament. Da vil de essentielle færdigheder/egenskaber, talenter og kvaliteter, der ligger glemte og ubrugte hos medarbejderne, blive potentielle kernekompetencer i fremtidens fælleskaber.

Jeg arbejder også ud fra en referenceramme om, at det enkelte menneske og den enkelte medarbejder indgår i virksomhedens system på samme måde, som de indgik i deres families system. Den systemiske teori og det at vi påvirkes af omgivelserne, er også vigtigt i forståelsen af fællesansvaret i stresshåndtering eller forebyggelsen.

Det at drive et familiesystem og et velfungerende forældreskab, som sikre gode samspil og fælleskaber og som fremmer sunderelationer og vækst, kan sidestilles med at drive virksomheder, der ønsker inspirerende naturlige gode lederskaber som bifalder følgeskab og høj arbejdsglæde og som evner at skabe en inspirerende og smittende kulturer med dynamiske udviklingsfællesskaber. Jeg kalder det: sund vækst og gode bæredygtige resultater.

Jeg tager afsæt i det REGENERATIVE og BÆREDYGTIGE FOKUS og stræber efter at fremme og udleve FN 17 verdensmål især mål 3 sundhed og trivsel og 8 anstændige jobs og økonomisk vækst, 12 Ansvarlig forbrug og produktion samt 17 partnerskaber for handling.

Målene er den sunde virksomhed og organisation der gener liv og energi og som leverer regeneration og TRIVSEL samt sikre de bæredygtige resultater

Kontakt os og fortæl om jeres behov og udfordringer og modtag uforpligtende bud på løsninger.

Scroll to Top