Brancher og Virksomheder

Vi trækker på vores ekspertise på tværs af forskellige brancher og skræddersyer løsninger, der effektivt adresserer og løser specifikke udfordringer.

Byggebranchen

Essentiel Ledelse har arbejdet flere år med teams fra byggebranchen og har god erfaring med den verden.

Typiske problemer i byggebranchen er teams, der netop er sammensat til at løse et formål.


Det kan være virksomhedens strategiudvikling eller projekter for afdelingsteams.

I udvikling af nye innovative tiltag er ofte fortravlede og får ikke sat tid af til det og bruger derfor alt for meget krudt hver især til at løse opgaven med hver isærs faglighed.

Derfor kompliceres implementeringen, da den ikke er entydig.

Teamforløb – Særligt for tværfaglige projektteams

I disse længerevarende processer kan jeg støtte i alle jeres projektfaser:

Programerings-, projekterings- og udførselsfasen. Vi evaluerer løbende om status på samarbejdsrelationerne og veksler mellem workshops, undervisning, både individuel- og teamcoaching og tilrettelægger de konfliktforebyggende tiltag i forhold til, hvad teamet har brug for. 

Teamlederen eller projektlederen støttes gennem hele projektet.

Sammensætningen af jeres forløb sker naturligvis ud fra jeres ønsker og behov

Indholdselementer:

TEAM COACHING 

– Teamcoaching om fælles værdigrundlag for samarbejde og fastsættelse af overordnet visionær mål samt jeres mission

– Sammensætning af direkte implementerbare handlingsplaner for teamet

kommunikationsWORKSHOP OG STYRKELSE AF RELATIONER. 

– Opnå kendskab af den enkeltes ”personligheds typiske strategimønstre og kernekompetencer”.

– Læring om de karakteristiske tanke-, motivations- og beslutningsprocesser.

– Forståelse af egne og andres handlemuligheder, sprog, stressmønstre, styrkeområder, arbejdsområder, adfærd og måder at kommunikere på.

– Opmærksomheden skærpes for hvordan og hvad, vi kan bidrage med i den helhed vi indgår i.

– Praktisk træning og realisering af den værdiskabende kommunikation interpersonelt.

– Individuel coaching ved behov og obligatorisk for top-, team- eller projektlederen.

Behovet for og prioritering af relativ kortere tid til en fælles proces er steget. Dette har alle de teams jeg har hjulpet på vej erkendt. Med det øget kendskab vi har fået om hinandens sider personligt også og det åbne samarbejdsklima med fælles termer og sprog har klart ført til effektivitet og mere holdbare gennemførelser af opgaven efter.

Vi tilbyder bygherreorganisationer

At understøtte den fælles kultur, bygherre har brug for, så tider kvalitetsmål og budget bliver overholdt.

At sikre bygherre bedst muligt i alle byggeriets faser ved at være til stede i hver byggefase, så alle bliver on-boardet på samme måde og præsenteret for fælles mål og KPI’er samt Mpi´ér(menneskelige motivationsfaktorer – til måling af samarbejdet)

At sikre projektteamets interpersonelle relationer og ejerskab for en værdifuld proces og fælles fodslag med facilitering og teamcoaching.

At styrke det relationelle ved at bruge fx enneagrammet (persontype-mønstre), frigøre potentialer og kernekompetencer og sikre værdiskabende kommunikation.

Indsatser som en del af en kursuspakke eller som følger en udvalgt bygherre.

Den konkrete og mere detaljeret faciliteringsproces af det interpersonelle samarbejde uddybes meget gerne i en uforpligtende samtale, så tøv ikke med at tage kontakt

Gevinster for samarbejdsrelationerne med viden både om menneskets”driver” energierne – vores instinktmæssige styrring og om typiske strategimønstre  via  enneagrammet/indsigtsværktøjet om vores adfærd og hvorfor vi gør, som vi gør samt det udvidende fokus på den værdiskabende kommunikation:

– Sikre kvaliteten, kontinuiteten og målet samt budgetterne.

– Sikre tilknytningen af medarbejderne og lysten til at gennemføre jobbet hele vejen.

– Øget attraktion og tiltrækning af dygtige medarbejdere – især den yngre generationer

– Ved at vise værdsættelsen af at passe på medarbejderne opleves meningsfulde tilhørsforhold.

klik her om læs uddybbende om, hvad det giver med dette essentielle fokus

Eksempel på et forløb 

KICK-OFF TEAMCOACHING / WORKSHOP

Proces over tre timer/ 1-2 dage, hvor vi sætter alle byggeriets tre faser i gang og faciliterer en start, der skal minimere konflikter til gavn for bundlinje.

POP-UP-INDSATS

over halvanden/ tre timer i forbindelse med afvikling af aktuelt byggeprojekt, hvor vi hyres ind ved start og kan bruges på klippekortsbasis.

Trivselsmåling hvor løbende måles temperaturen på motivationsfaktorerne  for god arbejdslyst.

Følges direkte op ed Interventionner  og vejledninger

PROJEKTLEDER/ SPARRING/ TRÆNING

Over halvanden times varighed efter behov.

”Processen blev tilrettelagt og udført professionelt af Kirsten Marie, hvor vi systematisk kom igennem ledelsens mission, vision, en samarbejdsaftale og endeligt et samarbejdsværdigrundlag. Det var en meget lærerig proces, som Kirsten Marie havde tilrettelagt for os, og alle i ledelsen fik efter hver session en dybere forståelse for hinandens evner og bevidstgørelse om, hvordan spille hinanden gode”

Alex Freankel

Divisionsleder Byggeri og design i MOE rådgivende ingeniør. Nu CEO i Artelia

Sundhedsvæsenet

Alle fortjener et godt arbejdsmiljø også sundhedspersonalet ja patienterne for den sags skyld – og det haster.

I kraft af at jeg har arbejdet 25 år i sundhedsvæsenet ligger det mig også meget på sinde at hjælpe med at få arbejdspladserne til at fungere bedre der. 

Der er nogle typiske problemstillinger i sundhedsvæsenet. Her er der særlige rammer og regler, der påvirker den enkelte. De er især tydelige i pressede perioder. 

Den enkelte medarbejder arbejder ofte på egen hånd med patienter, og det er oplevelsen af at kunne bruge sin faglige viden, der får arbejdet til at give mening. Når dette ikke lader sig gøre, giver det grobund for udbrændthed og stress blandt sundhedspersonale.

Her kan værdiskabende kommunikation internt og fra ledelserne være med til at forebygge sygemeldinger.

Jeg har selv oplevet og hørt fra tidligere kunder, om situationer hvor opgaver vælter ind og kvaliteten i arbejdet falder, fordi det skal gå så stærkt eller der mangler hænder nok. Det giver dårlig samvittighed og tab af mening og kontrol. Det kan udløse vrede, frustration og ængstelse, der kan føre til udbrændthed, stress og sygemeldinger.

Hvordan bevar energien og lysten i dit arbejdsliv og til det udviklende samarbejdsklima

De nyuddannede har især brug for den støtte et godt arbejdsmiljø med god sund ledelse i spidsen.

Behovet for trygge læringsrammer for de yngre generationer er stærkt stigende idet manglende på personale og pressede kollegaer kan skabe frygt for at magte jobbet.

Læs her og de nyeste tal for hvorfor især unge får tidlig stress i hele samfundet og hvor sygeplejerskerne naturligvis er implicit.

KOM REELT IND TIL KERNEN OG FÅ DEN BÆREDYGTIGE HJÆLP AF NOGEN UDEFRA

Mange arbejdspladser i sundhedsvæsenet bruger tillidsrepræsentanten som facillitator, når afdelingen er kollektivt ramt af stress. Det vil jeg ikke anbefale.

Tillidsrepræsentanten er selv en del af systemet og kan oftest ikke nå helt ind til kernen af problemerne. Det er det samme som, at forældre heller ikke er de bedste terapeuter for deres børn.

For afdelinger og teams i sundhedsvæsenet anbefaler jeg at køre et særligt regenerativt teamforløb, der fremmer trivslen markant hvor samarbejdsrelationerne styrker samspillet.

Forløbene sammensætter vi sammen men jer

Mulige Indholdselementer:

Essentiel Ledelse bidrager til regenerativ opbygning  af robuste og resiliente afdelinger med:

– Mentalstyrkende samtaleforløb og stressforebyggende sundhedsfaglig rådgivning til både afdelinger og i individuelle forløb. 

– Et helhedsorienterende forløb på det fysiske, psykiske og sociale niveau.

– Teamcoaching med fokus på opbygning af styrke og fælles sund arbejdskultur

– Indlagt undervisning om viden der fremmer selvindsigt og øger handlekraftigheden hos den enkelte til at tage vare på sig selv og får overskud til at støtte andre.

– Workshops og værdiskabende kommunikation

– Individuel essentielcoaching

– Ledertrivselscoaching

Essentiel Ledelse samarbejder med et bredt tværfagligt team, der tilgodeser menneskets behov hele vejen rundt. 

Vi kan aktiver det fleksible Koncept for Human regeneration for afdelinger, der ønsker løbende kontrol med god sund ledelse og trivselfremmende indsatser som passer jeres afdeling.

Rådgivervirksomheder

Hvordan skabes god og sund tilknytning af dine super dygtige ledere og medarbejdere så de for lysten til at blive og gøre den værdifulde forskel i jeres virksomhed?

Hos mange rådgivere, i mindre og mellemstore virksomheder, er der ekstrem pres på personalet med hurtige løsninger og udredninger til skarpe korte deadlines. Det påvirker udtrykket og billedet af virksomheden med omskiftelig medarbejderstaber og sygemeldte dygtige rådgivere.

Tiden er inde til fokus på ”menneskevenlige organisationer” hvilket også kursuschefen i Danske Advokater er enig med os i, i vores samtale, Essentiel Ledelse havde med ham fornyelig. Især om branchen vil kunne holde på sit personale.

Hvorfor vælger flere og flere advokatfuldmægtige, CEO´s indsatser for at udvikle sunde arbejdspladser?

Case A

En direktør sagde til mig; ”at han var meget bekymret for de unge og nyuddannede jurister, der er meget karrierer fokuserede, og målrettede for hurtigt at blive partnere, hvorfor han bekymrede sig om deres balance mellem arbejdslivet og privatlivet..”

Han ønskede fokus på teamsamarbejde mhp at styrke sammenhold og give følelsen af, der er støtte og man ikke skal klare alt selv. Samtidig ville han sikre stabil udvikling og få gang i sparringsgrupper, der spiller hinanden gode på den gode måde, og således kunne løfte og udfolde alle potentialer i fællesskabet.

 

Case B

En Ung jurist udtalte ved et foredrag: at hun var opflasket med at søge max karakterne 12 tallet- og præsterer nulfejlskulturen. Mindset´et bliver at gå til opgaverne og arbejde max – gerne hele natten for at være 100% sikker på, der ikke var noget at sætte en finger på, når hun skal afleverer en opgaveløsning til en kunde.”  oplever selv bekymring og følelse af at det er uholdbart og er selv  bange for om hun  klare presset i længden.

Der er meget korte deadlines, ”og accepterer vi det, får vi opgaverne, frem for nogle andre”, svarede hendes leder på mit spørgsmål om muligheden får at sætte tid af til, han kunne guide og lede den unge jurist ind på rette spor, så udviklingen af fagligheden kunne vokse på et menneskeligt sundt plan.

”Hvad med dagen efter? Hvordan er da hendes kapaciteter for at løse næste opgave på dagstid?, spurgte jeg lederen. Hvilke resultater skaber denne kultur?

Med afsæt i disse mange spørgsmål er vores ydelser til branchen bygget på  intentionen om at forebygge udbrændthed og stress –  undgå alle langtidssygemeldinger og ikke mindst, ønsker vi at bidrage med indsigter for en god start på et meningsfuldt arbejdsliv og sikre dets balance.

 

-> læs om “Hvorfor vil vi arbejde så meget, at vi bliver syge?”

 

Det I kan forvente af os:

Vi brænder for at bidrage med vores 30 års menneskelige og faglige erfaringer for sund god selvledelse og ledelse af andre, der generer følgeskab.

Vores afsæt i hvordan mennesket fungerer, gør, I reelt kan tage de rette hensyn, valg og handlinger og ikke gå i uhensigtsmæssige forsvarsstrategier, når I er presset.

Vi sikre det hele menneske på arbejdet. Bruger den sidste nye viden om hjernen, kroppen og forskning i det fødselsmæssiges betydning for høj trivsel.

 

I vil opleve at Essentiel ledelses særlige ydelser til Advokatbranchen, vil fremme det bæredygtige arbejdsliv, hvor der frigives energi af at gå på arbejde og opnås flow og balance i egne forventninger til sige selv og de andres til een, samt livs-  og arbejdslivsbalancen.

Særlige fokus områder

Ledertrivselsudvikling

– Med afsæt i måling af specifikke motivationsfaktorer for god arbejdslyst og glæde.

– Styrkes de områder lederen med fordel hurtigst kan fremme bedre udvikling af så trivslen justeres med det samme.

– Trivselscoachingsforløb for lederen eller nyuddannede advokater, hvor udfordringer og ønskede tilstand eller mål arbejdedes med i dybden for at frigøre bunden energi og fastlåshed og frisætte kvalitetspotentialer.

Workshops for

– afdelinger, teams og særligt unge nyuddannede advokater, der i deres særlige fællesskab for styrket god selvledelse.

– Her vil arbejdes med at fremme værdiskabende samspil i samarbejdsrelationerne.

– Opbygge sparringsgrupper som støttende og ligeværdige udviklingsfora.

Workshops om

– den værdiskabende kommunikation og den indsigtsgivende viden om, hvordan man tager hensyn til og ansvar for eget velbefindende,

– der arbejdes udfra, hvordan vi fungerer som ” det hele menneske på arbejde” og hvordan vi lærer at justere os selv, så vi selvregulerer os i relationerne og undgår konflikter og modstand mod at ændres.

Vi er et nuanceret expert team, der kan bidrage til jeres velbefindende og udvikling.

Ønsker I at sætte fokus på, hvad ”vi” selv kan gøre, individuelt og hvad fællesskabet bedst kan bidrage med for et sundt arbejdsliv, så tag endelig kontakt og få en uforpligtende samtale.

Her er hvad tidligere kunde fra rådgiverbranchen har fået ud af et ledertrivselsforløb:

 Jeg søgte coachingen, da jeg kunne mærke, at jeg ikke trives, hvor jeg var i både livet og min arbejdssituation.

Jeg blev bevidstgjort om egne faldgrubber og begrænsende mønstre og blev stimuleret til at turde kaste mig ud i at gøre det svære alligevel.

Det har medført at jeg har taget ansvar og lederskab i mit eget liv og fået sat fokus på det essentielle i mit liv; – både hvad jeg vil fagligt, og hvad jeg vil kæmpe for i mine relationer.

Jeg fik klarhed og afklaring på mine værdier. Nåede langt dybere og bredere ind i materien og fik sluppet mønstret, at skulle kunne regne alt ud, som begrænsede mig i at handle. Det gav mig afklaring, afslapning og ro ved at få handlet og stået op for mig selv.

Det gav mig øget kreativ udfoldelse og mod til at gå efter det jeg ville, nemlig at lede store projekter som sags arkitekt/projektleder og leve i et godt samspil med mine nære relationer. Coachingen fik sparket en udviklingsproces hurtigere i gang og har støttet mig i at stå ved mig selv og holde fast på tidligere taget beslutninger.

I dag er der masser af udfordringer i mit liv, forskellen er bare, at nu tager jeg ansvar for dem, mestre at handle på dem og det får mig til at trives.

Kirsten Maries måde at coache på tiltalte mig og fik mig til at slappe af og åbne op. Hun holdt mig samtidig fast på allerede taget beslutninger, på en yderst professionel måde, og fik mig til at tage ejerskab for beslutningerne og få dem ført ud i livet.  Det foregik i en meget tillidsvækkende og afslappende atmosfære, der føltes god for mig. Samtidig udfordrede hun mig og bad mig om at uddybe punkter, hvor det endnu ikke var blevet helt klart for mig. Det var meget givtigt og kan varmt anbefales.”

Henrik Strømsvik, Senior Arkitekt MAA, nu i Vilhelm Lauritzen Arkitekter

SMV-virksomheder

Vi aflaster lederne i mindre og mellemstore virksomheder med jeres trivsels- og udviklingsagendaer.

Mange SMVér er uden HR afdelinger og når I har 10 ansatte kræver loven at I laver årlig – hv 3 årige APV (arbejdspladsvurdering) en status på de fysiske og psykiske forhold med fokus på især stress- og krænkelses- oplevelser eller sexchikane.

Vi mener i Essentiel Ledelse, at det lønner sig at holde den gode tilknytning af dygtige og bidragende ledere og medarbejdere ved at sikre deres trivsel i hverdagen. Nemlig sikring af det psykosociale og mentale arbejdsmiljø.

Mange rapporter beskæftiger dette:

Viden center for god arbejdslyst, kraka og Krifa har i bogen TRIVSEL  dokumenteret at fx ved at hæve jeres trivsel med 10 temp point , kan I øge arbejdsudbudet med ca 2400 arbejdsværk årligt i Danmark.

Dette kan lade sig gøre ved at have et fleksibelt værktøj og koncept, der støtter dine teamledere og deres teams samt dit CEO ansvar for god arbejdslyst og glæde hos jer, når I har brug for det i perioder i hverdagens arbejdsliv.

Da sikre I den nødvendige stab og tiltrækker nye dygtige og engageret medarbejdere med lyst til at gøre denne værdifulde forskel, I drømmer om selv som CEO, og jeres virksomhed kan bidrage med til samfundet.

Få både kvalificeret helhedsløsning på jeres trivsel og udviklingsindsatser i ET ,lige når det passer i jeres hverdagsbehov

I Essentiel Ledelse er Kirsten marie  Bottheim uddannet og certificeret i det forskningsbasseret trivselsmålingsværktøj GAIS (god arbejdslyst indeks) og den supporterende uddannelse som arbejdslystkonsulent, der kan fremme målingsresultaterne helt specifikt og målrette det, der vil fremme trivslen mest og bedst.

Derfor har vi skabt et unikt fleksibelt koncept for en værdiskabende proces for dette.

Essentiel HRfree    til SMV virksomheder enten uden en HR afdeling eller med en HR afdeling, som ønsker supportering til deres trivselsfremmende og udviklende interventioner i virksomheden med vore særlige kompetencer.

Vi kalder HR for HUMAN REGENERATION frem for human ressources.

Vi tror på vi er plastiske og dynamiske væsner med gode egenskaber og kvaliteter der udvikles i gode meningsfulde relationer og ikke en forbrugs- ressource. Vi er også til i verden for at leve, det liv vi har fået og administrerer det godt.

Ikke for at være til rådighed for andre altid og fungerer som en mekanisk maskine.

At turde finde den sunde balance er en stor del af Essentiel Ledelses menneskesyn og syn på arbejdet – i alt.

Vi har tilknyttet de fagkompetencer, der kan fremme trivslen markant udfra den erfaringsbasseret mest effektive måde.

Kontakt os og fortæl om jeres behov og udfordringer og modtag uforpligtende bud på løsninger.

Scroll to Top