Referencer

„Stabil og kompetent procesleder med god og inspirerende energi“

KATALYSATORPROCES FOR STRATEGIUDVIKLING I INTERNT TEAM
Torben Møbjerg
Direktør, GHB Landskabsarkitekter

Knuden blev løst og vi gik fra, at det har været et uoverstigeligt bjerg til, at vi oplever os fuldstændig klar til at fortsætte strategiarbejdet og implementeringen i virksomheden. ”

I hele teamcoachingforløbet, har Kirsten Marie på en stabil og professionel måde faciliterede vort tværfaglige team til stor indsigtsfuldhed i hvor vigtigt et fællesfodslag er i strategiprocessen.- at vi som team nu viser en fællesretning og et godt fællesskab hvor alle tager ejerskab for strategiudviklingen.

De mange gode refleksioner og den øgede motivation, gav en solid og fælles referenceramme, som anses for styrkende for hele strategiprocessen.

Teamet fik skærpet opmærksomhed og klarhed på, hvordan vi kommer ud af fastlåsheden og videre i processen. Den gensidige inspiration og motivation på at være skabende sammen, gav os en stor Aha oplevelse i, hvor vigtigt det er at vælge og prioritere tiden til dette arbejde. Vi opnåede en fælles og dybere forståelse og erkendelse for at få gjort dette arbejde ordentligt. Med de mange fælles værdier og den fælles visionære retning var holdepunktet rodfæstet i teamet. Indsigten i og fokus på de begrænsende faktorer i samarbejdet medførte, at vi fik øje på hvad, der med fordel kan styrkes og øge sandsynligheden for en levende Vision og Mission i GHB. Denne krystallisering af teamets styrker, svagheder og faldgruber at være opmærksomme på fremadrettet, er meget tidsbesparende i den operationelle fase.

Strukturen på det forestående arbejde blev klarlagt. Nu står vi med et godt materiale at implementere og direkte kan handle ud fra. Vi er nu meget klar til det operationelle videreforløb.

Vores gode fremdrift og målrettethed bygger på en klar operativ plan til at sikre samarbejdets videre forløb.

Strategiprocessen var nu i god balance med teamets behov.

Med god og inspirerende energi var Kirsten Marie med til at teamet udviklede en rigtig god samarbejdsstemning og fokus på en klar kommunikation indbyrdes. Alle fandt deres rolle.

Den øget energi og handlekraft vi kom videre med skyldes også Kirsten Maries styrende, vedholdendeog udfordrende måde at guide os gennem hele processen

„Meget professionelt tilrettelagt og ledet proces“

HAVDE ET TEAMFORLØB FOR TOPLEDELSEN
Alex Freankel
Divisionsleder Byggeri og design i MOE rådgivende ingeniør

Resultatet af processen har givet os et brugbart værktøj, både i form af konkrete handleplaner, men også et pejlemærke, når vi ledelsesmæssigt, strategisk lægger en retning.

Kirsten Marie har tilrettelagt og styret en teamcoaching proces for den øverste ledelse i MOE | Byggeri & Design. Formålet med processen var at give ledelsen et fælles samarbejdsværdigrundlag som i en travl hverdag kan bruges som pejlemærke for ledelsens værdiskabelse.

Processen blev tilrettelagt og udført professionelt af Kirsten Marie, hvor vi systematisk kom igennem ledelsens mission, vision, en samarbejdsaftale og endeligt et samarbejdsværdigrundlag. Det var en meget lærerig proces, som Kirsten Marie havde tilrettelagt for os, og alle i ledelsen fik efter hver session en dybere forståelse for hinandens evner og bevidstgørelse om, hvordan spille hinanden gode.

„Kniv skarp og vedholdenheden hjælper til at holde det nødvendige fokus“

TOPLEDERCOACHING OG RÅDGIVNING
John E. Krøll
Architect MAA, Virtual Works Interactive 360 Tours

Kirsten Marie har i coachingforløb med dertilhørende sparring og rådgivning givet mig meget værdifuld feedback både menneskeligt og fagligt. Kirsten Maries kniv skarpe og vedholdenden måde hjalp mig med at få sorteret uvæsentligt fra og sat fokus på det nødvendige. Hun har følsomt og med stor indlevelse hjulpet mig med bevidstgørelse og klarhed om, hvordan jeg definerer og justerer målsætninger, prioriteringer og handlingsplan – og det har helt klart været afgørende for at sikre min handlingsplanen blev overholdt igennem et projektforløb.

Jeg kan på det varmeste anbefale Kirsten Marie Bottheim´s coaching- og rådgivningsydelser.

„Meget tillidsvækkende og yderst professionel coach“

PROJEKTLEDER COACHING
Henrik Strømsvik
Senior Arkitekt MAA, nu i Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Jeg blev bevidstgjort om egne faldgrubber og begrænsende mønstre og blev stimuleret til at turde kaste mig ud i at gøre det svære alligevel. Det har medført at jeg har taget ansvar og lederskab i mit eget liv og fået sat fokus på det essentielle i mit liv; – både hvad jeg vil fagligt, og hvad jeg vil kæmpe for i mine relationer. Jeg fik klarhed og afklaring på mine værdier. Nåede langt dybere og bredere ind i materien og fik sluppet mønstret, at skulle kunne regne alt ud, som begrænsede mig i at handle. Det gav mig afklaring, afslapning og ro ved at få handlet og stået op for mig selv.

Det gav mig øget kreativ udfoldelse og mod til at gå efter det jeg ville, nemlig at lede store projekter som sags arkitekt/projektleder og leve i et godt samspil med mine nære relationer. Coachingen fik sparket en udviklingsproces hurtigere i gang og har støttet mig i at stå ved mig selv og holde fast på tidligere taget beslutninger.

Jeg søgte coachingen, da jeg kunne mærke, at jeg ikke trives, hvor jeg var i livet. I dag er der masser af udfordringer i mit liv, forskellen er bare, at nu tager jeg ansvar for dem, handler på dem og det får mig til at trives.

Kirsten Maries måde at coache på tiltalte mig og fik mig til at slappe af og åbne op. Hun holdt mig samtidig fast på allerede taget beslutninger, på en yderst professionel måde, og fik mig til at tage ejerskab for beslutningerne og få dem ført ud i livet.  Det foregik i en meget tillidsvækkende og afslappende atmosfære, der føltes god for mig. Samtidig udfordrede hun mig og bad mig om at uddybe punkter, hvor det endnu ikke var blevet helt klart for mig. Det var meget givtigt og kan varmt anbefales.

„Dygtig til at hjælpe med at finde frem til der, hvor jeg gerne vil hen“

INDIVIDUEL COACHINGFORLØB
Marianne

Du har været rigtig dygtig til at hjælpe mig med at finde frem til der, hvor jeg gerne vil hen i mit liv i forhold til mig selv, og hvordan jeg kan komme derhen.

Jeg vil gerne sige dig tusind tak Kirsten Marie, for at give mig alt det, du har gjort. Jeg synes, vi har haft nogle rigtig gode samtaler og du har formået at få mig til at tænke anderledes – mere frigjort.

Du har givet mig nogle rigtig gode værktøjer, jeg hiver op af hatten, når tingene begynder at spænde an. Efter vores samtaler er jeg blevet mere åben, jeg tør at sige min mening og holde fast i den indtil evt. andet er bevist. Du har været rigtig dygtig til at hjælpe mig med at finde frem til der, hvor jeg gerne vil hen i mit liv i forhold til mig selv, og hvordan jeg kan komme derhen.

Så har du hjulpet mig med at se muligheder i stedet for begrænsninger i forhold til min måde, at se mig selv på.  Der er stadigvæk tidspunkter, hvor det sejler lidt, men så bremser jeg op og tænker på, hvad vi snakkede om, om hvordan jeg kommer positivt ud på den anden side. 

Jeg kan ikke takke dig nok, for din hjælp. Du har givet mig så meget at tage med. Jeg var måske lidt svær at danse med i starten. Da jeg har haft en lidt negativ holdning til al det der coaching-fis, som jeg yndede at kalde det, men her må jeg tage mine ord i mig igen – for det gør helt sikkert en forskel 

Endnu en gang TUSIND TAK for din hjælp

„Hun har coachet mig på fin nærværende og tryg måde“

INDIVIDIELCOACHING VIA ZOOM
Mette – norsk kvinde

Kirsten Marie har sparret og coachet mig på svært fin nærværende, empatisk, tydelig og tryg måde.

Takk, Kirsten Marie for at du har gjort meg så bevisst på hva jeg selv kan gjøre og har klart å endre slik at jeg har kommet megmyesterkereut av en dårlig sirkel.

Bevistheten om at jeg kan endremeg selv og ta noen valg overfor livet. Det var mye fokus på forholdet mellommeg og min mann. At jeg ikke kan endre han, men kun meg selv og jeg fikk gode teknikker og måter å se hva jeg selv kan bidra med for å forstå min situasjon bedre. Jeg opplevde å blisett, bli hørt og forstått.

Spesielt er den varme, trygge utstrålingen og nærværet Kirsten Marie har som gjorde det lett for meg å åpnemeg for henne. Jeg merker at det du sa, gjentok du på så ulike og fine måter, slik at det gikkinn til meg. Du gav ikke opp før jeg oppfattet det og kunne virkelig forstå meg selv godt. Flere ganger fikk jeg aha-opplevelser og andre ganger gikk vi gjennomhendelser jeg haddeopplevd slik at erfaringen fikk en ny dimensjon.

I løpet av denne perioden har mitt forhold endretseg til det mye bedre kommunikasjon. Jeg er mye tryggere, tolker mye mindre, tør å gå merrett i dialog med min samboer. Litt etter litt, har vi nærmet oss så mye og turt, samt hattdype alvorlige samtaler. Jeg har klart se mitt ansvarsområde tydeliger, hvordan jeg projisjeringer, blikjent med mine styrker/svakheter og verdier. Ikke minst har jeg fått flere redskaper som jeg kan brukebevisst i ulikesituasjoner. Det er godt når man kan gjenkjennesituasjoner og ha redskaper på knagg og vite den veien man skal gå. 

Kirsten Marie har sparret og coachet mig på svært fin, empatisk, tydelig og tryggmåte. Tusentusentakk!

„Hun stiller nogle spørgsmål, som ens familie ikke tør at stille“

INDIVIDUEL COACHINGFORLØB
Iben Falk Andersen
Projektleder

Hold nu op, hvor gav det mig meget at tale med Kirsten Marie. Hun stiller nogle spørgsmål, som ens venner og familie ikke stiller og du ikke selv tør.

Da jeg for nogle år siden stod i et vadested rent jobsøgningsmæssigt, blev jeg anbefalet et coachingforløb hos Kirsten Marie.

Jeg må indrømme, at jeg var en smule skeptisk, da jeg syntes, at jeg havde ret godt styr på, hvad jeg ville. Men hold nu op, hvor gav det mig meget at tale med Kirsten Marie. Hun stiller nogle spørgsmål, som ens venner og familie måske ikke stiller.

Hun er lige en tand mere direkte og provokerende (på den absolut gode måde), og hvis jeg på nogen måde var i tvivl om mit værd på arbejdsmarkedet, så fik Kirsten Marie stillet nogle ting i helt rette perspektiv.

Jeg kan på det varmeste anbefale et coachingforløb hos Kirsten Marie – hun stiller de spørgsmål, du ikke selv tør!

Scroll to Top