Forretningsvilkår

Dato for seneste opdatering: 6/2 2024

  1. **Accept af Vilkår**

   – Ved at benytte Essentiel Ledels’s tjenester accepterer du disse forretningsvilkår. Hvis du ikke accepterer vilkårene, bedes du undlade at bruge vores tjenester.

  1. **Tjenester**

   – Essentiel Ledelse leverer konsulentydelser som sparring, rådgivning og coaching samt workshop-facilitering, undervisning og foredrag.

  1. **Honorar og Betaling**

   – Klienten accepterer at betale det aftalte honorar inden for de specificerede betalingsbetingelser. De aftalte priser ved kontraktskrivelsen skal der betales 50% ved større beløb resten faktureres 30 dage fra fakturadato.  , Ved aftaler om længervarende forløb eller med delvis fast tilknytning vil fakturer udstedes løbende med 30 dage fra nyeste fakturadato.,

forsinkelsesgebyrer vil være 10 % ved overskridelse af fakturadatoen+ 30 dage,

 Ved aflysning af større forberedende workshops eller teamcoaching uden ønske om fornyelse under 7 dage før afholdelse, faktureres hele beløbet. Hvis aflyser mellem 1md- 7dg eller ønsker eventet flyttet til senere betales 50% og flyttes det betales forud de 50%.

  1. **Fortrolighed**

   – Begge parter forpligter sig til at opretholde fortrolighed omkring alle fortrolige oplysninger, der er udvekslet i løbet af forretningsforholdet.

  1. **Ejendomsrettigheder**

   – Essentiel Ledelse ejer alle immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, patenter, og varemærker relateret til de leverede tjenester.

  1. **Ansvarsfraskrivelse**

   – Essentiel Ledelse fraskriver sig ethvert ansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af vores tjenester.

  1. **Ændringer i Vilkårene**

   – Essentiel ledelse forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsvilkår. Ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

  1. **Opsigelse**

   – Enten part kan opsige forretningsforholdet ved at give skriftlig meddelelse med 1md varsel.

  1. **Gældende Lov og Tvister**

   – Disse forretningsvilkår reguleres af lovgivningen i [angiv den gældende jurisdiktion]. Tvister vil blive afgjort ved voldgift i overensstemmelse med [angiv gældende regler for voldgift].

  1. **Kontaktinformation**

    – Essentiel Ledelse

    – Lystoftevej 15

      2800 Kgs. Lyngby

    – +45 31968985

    – km@essentielledelse.dk

Ved at acceptere disse forretningsvilkår bekræfter klienten, at de har læst, forstået og accepteret vilkårene og betingelserne for forretningsforholdet.

_________________________        _________________________

[Underskrift og Dato, Klient]     [Underskrift og Dato, [Dit Firmanavn]

Scroll to Top