Løsninger

Virksomhedskultur

Hvordan opbygger man en god virksomheds-kultur?

I det tillidsfulde samspil finder vi samklang og resonans

Når kulturen i virksomheden er problematisk, handler det bl.a.om at aftale nogle fælles spilleregler. Hvordan skal vi omgås? Hvordan taler vi til hinanden? Klarhed om forventninger til hinanden, rammerne og traditioner for fællesskabet mm.

Når vi mødes i virksomheden, kommer vi med alle mulige forskellige baggrunde, der har hver deres kultur. Det er kultur knyttet til en faglighed, tidligere arbejdspladser, forskellige aldersgrupper osv.

Derfor er det nødvendigt at kigge på spillereglerne med jævne mellemrum, så vi er enige om dem, og eventuelle nye holdspillere får en chance for at komme ind i kampen.

Et mål er det åbne og tillidsfulde rum, hvor medarbejdere tør dele deres udfordringer og ideer, så de kan inspirere hinanden.

Det er forskelligt, hvordan et team eller en virksomhed når derhen. Det er en proces at turde sætte ord på, hvordan kolleger giver værdi gennem deres autentiske og inspirerende adfærd og egenskaber.

Et forløb kunne sammensættes af ovennævnte elementer for teamforløb kombineret med andre workshops indslag eller teambuilding til at styrke kulturen.

Når kulturen skal opfylde ESG og være bæredygtig:

1. Arbejdes med jeres artefaktorer og en fælles værdiproces.

2. Med grundig værdiafklaring i henhold og sammenholdt med FN Verdensmålene.

3. Og sat op imod ESG målene.

4. Fokus på den regenerative organiseringsproces.

5. Facilitering af IDG implementering af de indre udviklingsmål.

Når fællesskabet har smidt sunde frø og har tilført de essentielle, vigtige og nødvendige forhold, blomstre den i fuld fluor, er kulturen levende med bæredygtig energi og ressourcefulde kapaciteter.

Kontakt os og fortæl om jeres behov og udfordringer og modtag uforpligtende bud på løsninger.

Scroll to Top