Løsninger

Teamforløb

Gode samarbejdende teams er godt kendt med hinanden og tæt forbundet. De ved hvordan man spiller hinanden gode og skaber synergieffekter på produktivitet og bundlinjen.

Et godt teamforløb

Jeg hjælper virksomheder og organisationer med at skabe forandringer i hverdagen.

Det sker ude på arbejdspladsen, hvor essensen er at starte implementeringen direkte fra dag et.

Det betyder, at vi går i gang med at anvende ny viden og frigjorte kompetencer hos hinanden og dermed ændre vores adfærd eller mindset og tilgange med det samme.

Teamcoaching og sparring

Et teamforløb er modellen til jer, der er en arbejdsplads eller et team, der ønsker at sikre dynamiske og effektive samarbejdsrelationer der evner leve værdierne og realiserer ”procesproduktet” eller effektivisere udførelsen i Projektet.

Dermed opnå de gode resultater i form af: til tiden og god kvalitet.

I teamforløbet handler det om at blive ”bedre” eller nærmere ”bidrage mere” som team. Rigtigt mange teams og arbejdspladser er ramt af konflikter mellem personer.

Mange oplever det som en fastlåst situation, hvor der ikke er noget at gøre ved det. Det kan få nogle medarbejdere til at sige deres job op, hvilket kan koste et projekt både tid og penge.

Som mennesker har vi nogle sædvanlige måder at reagere på i forskellige situationer. Det kan få samarbejder til at gå i hårdknude, hvis alle parter handler på samme negative måde over for hinanden igen og igen. 

Vi går med det samme i gang med at sætte mål for, hvor I gerne vil hen som team. Vi lægger en strategi for, hvordan vi skal nå derhen, og vi laver handleplaner, der får os i mål.

I arbejdet med at nå vores mål om det gode team tackler vi forhindringer og bryder handlemønstre, der begrænser udførelsen. Disse øvelser frigiver en masse synergienergi og giver teammedlemmer ny motivation.

Selve forløbet består skiftevis af teamcoaching, undervisning, rådgivning og direkte sparring med den enkelte deltager.

Teamforløb

Teamforløb kan både være for interne medarbejdere/mellemledere og/eller eksterne samarbejdspartnere.

Vi leverer forskellige teamcoaching processer tilrettelagt ud fra jeres forskellige behov som f.eks. typisk er, at arbejde med jeres målafklaringer eller de specifikke udfordringer I har brug for at få aktion på, så implementeringen kan ske effektivt og være holdbar.

Der er mulighed for en proces med flere sammenhængende eller

Enkeltstående sessioner á 3-4 timers varighed om jeres samarbejdsværdiggrundlag og få den gode aftale med spilleregler for jeres samarbejde i en afdeling x.

Forløbet skræddersys til jer.

Teamforløb – Særligt for projektteams

I disse længerevarende processer kan jeg støtte i alle jeres projekstfaser: Programerings-, projekterings- og udførselsfasen.

Vi evaluerer løbende om status på samarbejdsrelationerne og veksler mellem workshops, undervisning, både individuel- og teamcoaching og tilrettelægger de konfliktforebyggende tiltag i forhold til, hvad teamet har brug for. 

Teamlederen eller projektlederen støttes gennem hele projektet med ledercoaching.

Læs mere uddybbende under byggebranchen

Grunde til at mange vælger et teamforløb

Det er oftest direktøren eller teamledelsen, der tager initiativ til at arbejde med teamets samarbejdsrelationer.

Især SMV-virksomheder som ikke har HR afdeling og ønsker sikring og styrkelse af kernekompetencer efterspørger ofte en ekspansion i udvikling af medarbejdernes evner.

Ønsker teamet supplerer hinanden og er godt sammenspillet.

V tager udgangspunkt i dine og jeres ønsker og vil i tæt fortroligt samarbejde sammensætte et skræddersyet forløb for dig eller din virksomhed.

Et teamforløb vil bidrage til:

– Fuldt potentiale af virksomhedens menneskelige ledelseskompetencer og talenter.

– Helhedsorienteret og dybgående udvikling, hvor kreativitet og øget effektivitet fremkalder et fokuseret samarbejde.

– Højere produktivitet.

– Tydeligere defineret eksistensberettigelse udadtil og en klarhed om, hvordan I skiller jer ud.

– Større konkurrencedygtighed.

– Ledere med overskud til at inspirere. De får følgeskab og høj gennemslagskraft. I kontrast til styring med underskud og merarbejde til følge.

– Et godt psykisk arbejdsmiljø og arbejdsglæde der spredes som ringe i vandet.

– Reel sikring af det interpersonelle samarbejde.

– Sikring af en 3 dobbelt bundlinje, hvor (fastholdelse) god tilknytning og lysten til at blive samt rekruttering er ekstra gevinster.

Tidligere kunder sagt om teamforløbet:

 “Knuden blev løst og vi gik fra, at det har været et uoverstigeligt bjerg til, at vi oplever os fuldstændig klar til at fortsætte strategiarbejdet og implementeringen i virksomheden.”

GHB Landskabsarkitekter

Kontakt os og fortæl om jeres behov og udfordringer og modtag uforpligtende bud på løsninger.

Scroll to Top