Løsninger

Essentiel Ledelse sætter fokus på målet og de genopbyggende forbindelser til de medmenneskelige kapaciteter, evner og færdigheder, der generer ressourcefulde kompentencer.

Vi støtter jer i at opnå den ønskede fremtidige tilstand, som I ønsker.

Jeg har en lidt anden tilgang til brugen af de velkendte og afprøvede metoder og har givet dem et essentielt ”human twist” som det erfaringsbaseret vides, giver et bedre resultat. 

Dermed får I fokus på at den ledelse der føres, der samtidig styrker trivslen og det gode samarbejdsklima. Jeg er overbevist om, at bedre resultater kræver, at der tænkes, tales og arbejdes anderledes end ”normalt”.

Hvad kan I forvente af Essentiel Ledelse:

Essentiel ledelse arbejder et spadestik dybere og bagom tingene så essensen af situationerne i samspillet mellem mennesker bliver tydeligere. Dermed skaber vi den afgørende forskel til at sikre de gode samarbejdsrelationer. PLUS en sund inspirerende virksomhedskultur. Du imødekommes af en fuld fortrolig samarbejdspartner, der seriøst og dedikeret vil kombinere vidensdeling og procesforløb med coaching, sparring og rådgivning, individuelt og i teams.

I vil kunne få sideløbende processer, der sammen med et stærkt fokus på værdiskabende kommunikation er den røde tråd i Essentiel Ledelses ydelser. Processer kobles med viden om arketyperne og tilpassede tema-workshops, der fremmer mere hensigtsmæssige ageren – fremfor at reagere og skabe konflikter, samt i den grad skaber en kultur der forebygger mistrivsel og stress.

Typiske problemstillinger

Der er langt mellem de sjældne diagnoser for virksomheder. Det er typisk de samme problematikker, der opstår. Om det er i sundhedssektoren, i byggebranchen, på revisions- og bankkontoret eller en hvilken som helst arbejdsplads, hvor mennesker skal indgå i relationer, er det de samme mekanismer, der er i spil.

Før undergrunden brænder og konflikten raser, opbyg en bæredygtig virksomhedskultur med essentielt samarbejdsklima.

Typiske udfordringer og behov

FREMTIDENS LEDERROLLE ER KOMPLEKS

Samtidigt med øget fokus på bæredygtige virksomheder og nyt EU-direktiv om rapporteringer (i ESG) af sygefravær, stress og trivsel, bliver arbejdsgange automatiserede og meget bliver digitaliseret, stilles der som modpol krav om, at top- mellemledere skal have stærke sociale færdigheder og relationelle kompetencer. De menneskelige egenskaber og kernekompetencer er blevet meget vigtigere end tidligere. Man skal være menneskekender og have overblikket for at få medarbejderne til at følge sig og trives.

PERSONLIGE KONFLIKTER KOSTER VIRKSOMHEDEN DYRT

Det er sjældent, der er aftalte retningslinjer for, hvordan man skal omgå hinanden på en arbejdsplads eller i et projekt, der involverer mennesker med forskellige fagligheder og arbejdspladskulturer.

I byggebranchen har man fx lavet en rammeaftale (AB18), der anviser, hvordan det formelle samarbejde og planlægningen omkring et projekt skal forløbe. Men der står ikke noget i aftalen om, hvordan man skal samarbejde på det personlige plan ud fra fælles værdier og retning. Dermed en reel sikring af det, der hedder den interpersonelle kommunikation og samarbejdsaftale.

Konflikterne opstår lige så snart fokus flytter fra sagen til personer. Der er mange eksempler på, at projekter går i stå på grund af konflikter. Medarbejdere siger op, hvilket koster tid og penge for projektet.

IMPLEMENTERINGEN UDEBLIVER OFTE

Undersøgelser viser, at kun 20 procent af den tillærte nye viden bliver implementeret. Det er den viden, medarbejdere og ledere får fra kurser, uddannelser og personaledage.

Det bliver ikke udlevet som den nye hverdag, man egentlig ønsker sig.

DÅRLIG TRIVSEL FOR DEN ENKELTE MEDARBEJDER, ISÆR DE YNGRE

Rigtigt mange mennesker trives dårligt i deres liv. Det kan være på deres arbejdsplads, i deres privatliv, i balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Især de ny uddannede har svært ved at finde sig til rette i det tempofyldte arbejdesliv. Deres forventninger til sig selv er tårnhøje og de er vandt til at vide, hvad der kræves af dem på uddannelserne, men skal selv finde en balance og kende til det i arbejdslivet med høj nulfejlskultur. De kan føle sig handlingslammede og uden muligheder for at ændre deres situation. Oplever ikke dette er meningsfuldt levemåder og bliver sygemeldt med stress. Stress kurven er steget igen i 2023 med 12%.

DÅRLIG TRIVSEL HOS LEDERNE ER ET OVERSET OMRÅDE OG KAN LEDE TIL ELLER FORVÆRER DÅRLIG LEDELSE 

Når lederne mistrives forandres deres indre styrringskapaciteter sig og tabet af fx at kunne læse omgivelsernes tilstand korrekt samt kommunikationsevnerne forringes, gør deres ledelsesudtryk svagere og medarbejderne oplever det er dårlig ledelse. De slår sig måske på dem og et dårligt samspil udvikler sig eller konflikter opstår.

OS OG DEM-PROBLEMATIKKER

Ved fusioner af virksomheder er det ikke kun firmanavnet, der skal være det samme. Der er to forskellige kulturer, der skal smelte sammen til en, hvis samarbejdet skal være ideelt.

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ SCORER LAVT PÅ APVÉN

I flere sektorer er rammerne og politiske aftaler med til at presse medarbejderne markant. Selvom det er vilkår og ikke indflydelsesbare, påvirker de, især når og hvis, der opstår perioder med meropgaver, nogle gange samtidig med indføring af nye arbejdsgange, og så kan ens niveauer af mening og det at yde kvalitetsarbejde blive væsentlig reduceret.

 Oplevelsen af frustration og utilfredshed opstår og dermed et længerevarende pres og grobunden for kronisk stress og udbrændthed. Især opleves dette ofte i sundhedsvæsenet.

Stressforebyggende teamforløb og evt. IndividielCoaching kan hjælpe til at blive bevidst om muligheder og hensigtsmæssige handlinger i stedet. At begynde til coaching er også at handle.

 

OMSTRUKTURERINGER STRESSER MEDARBEJDERE 

Mens arbejdspladsen er i gang med at gennemføre omstruktureringerne, er ledelsen eller politikere i gang med at planlægge nye omstruktureringer. 

Det kan føre til at, at medarbejdere ikke engagerer sig i forandringerne, fordi de ved, at der kommer ny struktur igen lige om lidt. Oplevelsen af mening bliver udfordret. Omstillingsparatheden falder simpelthen.

 

FORSKELLIGE FAGKULTURER I STRID MED HINANDEN

Mange projektteams er sammensat af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. Sammen med et fag hører som regel en kultur. Hvordan gebærder man sig? Hvilke principper arbejder man ud fra? 

Medarbejderne er måske vant til forskellige måder at blive ledet på. Det kan derfor udfordre den enkelte at skulle indstille sig på en anderledes arbejdskultur og ledelsesstil.

 

KOMMUNIKATION FORANDRET UNDER PRES

Når mennesker kommer under pres, skifter de stil i forhold til, hvordan de kommunikerer. Det er meget almindeligt at blokere for input og argumenter. På arbejdspladsen kan det betyde, at nogle medarbejdere går i baglås i forhold til at handle konstruktivt og se fremad.

Udvalgte løsninger

Teamudvikling for

Ledere

Teamforløb for

Teams

Individuel

Coaching

Stressfriforløb og

Stresshåndtering

Forløb for at

Fremme trivsel

Kurser og

Workshops

Kontakt os og fortæl om jeres behov og udfordringer og modtag uforpligtende bud på løsninger.

Scroll to Top