Stå stærkere sammen

MED ESSENTIEL LEDELSES SPECIFIKKE OG SUNDHEDSFREMMENDE KONCEPT, KAN DU SIKRE DIN VIRKSOMHED OG DINE MEDARBEJDERS SUNDE VÆKST. 

Er du en SMV-virksomhed, der ikke har en HR afdeling og alligevel ønsker at gøre en værdifuld forskel i dine medarbejders fremtidige arbejdsliv, så vil I med vores sundhedsfremmende rådgiver og ICF–certificeret coach kunne sikre robusthed og helt essentielle færdigheder hos jeres medarbejder i essentiel selvledelse.

Det vil styrke egenomsorgen og generer gode handlinger for egen trivsel. Samtidig bidrager det til fælleskabets bæredygtige kultur.

I FÅR EN 

Hurtig direkte adgang til evidensbasseret sundhedsfaglig sparring, som sikre anvendelsen af de nye BÆREDYGTIGE muligheder for god ageren og sygemeldingerne undgås.

Hvad gør kriser ved os og hvordan kan den blive et vendepunkt – give værdi og læring til os?

HVAD GØR KRISER VED OS OG HVORDAN KAN DEN BLIVE ET VENDEPUNKT – GIVE VÆRDI OG LÆRING TIL OS?

Kriser som denne skaber et højere niveau af frygt. Menneskets adfærd og psykologiske kapacitet bliver under længere tid i en frygt tilstand svækket. Det skaber uhensigtsmæssig kommunikation i fællesskaberne på arbejdspladserne og ens evner for generelt fornuftig ageren er overbelastet. Enten overgør vi vores kernekompetencer, går i handlingslammelse eller forvirres betydeligt.

Derfor er et bevidst valg om at forebygge konflikter og fange problemerne, inden de vokser sig større, essentielt. Det kræver, vi mennesker forstår os selv og andre plus kan anvende evnerne for at planlægge og prioriterer sin tid samt gøre det nødvendige. 

Hjernen påvirkes dog under vedvarende pres/stress og de refleksive evner svækkes samtidig med at kroppen signalerer symptomer på en overbelastet tilstand. Ofte daler hukommelsesevnen og produktiviteten falder.

Det er tit uvisheden om fremtiden, ens utryghed og fare for dårlig trivsel og helbred, som aktivere angstniveauet og trigger følelses centre i hjernen. Bliver vores eksistensgrundlag også truet af urentabel økonomi og har forestillingerne om, hvad der kan ske taget over, kan det blive for svært at komme sig.

Derfor er der meget brug for at få mere bevidsthed og forståelse for krisers påvirkning for bedre at kunne træffe hensigtsmæssige valg i håndteringen og undgå stress- sygemeldinger og mistrivsel.

 

ESSENTIEL LEDELSE VIL KOMME MED SERIØS SPARING GRATIS OG GIVER ET BUD PÅ JERES MULIGHEDER.

 
MED ESSENTIEL LEDELSES KONCEPT, VIL I FÅ EN BRED VIFTE AF INDSATSMULIGHEDER, SOM I KAN SAMMENSÆTTE LIGE EFTER JERES BEHOV. 

Kort fortalt er elementerne i konceptet sammensat af information om den essentiel viden og forståelse om stress. Hvem er vi som mennesketype og hvordan fungere vi. Lær at stoppe op, forstå egne og andres coping-strategier under pres. Bliv bevidstgjort om hensigtsmæssige vækstmuligheder både individuelt og som fælleskab.  

Forløbet indeholder praktiske indsatser, coaching samtaler for enkelte personer og teams. Via undervisning og workshops får I også trænet praksisser, der virker i 

fælleskaber og for enkelte individer. 

Få yderligere effektivitet i realiseringen af jeres implementering af konceptet, ved at blive støttet præcis, når I har behov for det, via en – Hotline. Her kender medarbejderne den kompetente sundhedsfaglige rådgiver i den anden ende, når de virkelig er udfordret og har akut behov for en coachsamtale eller sparing og rådgivning. 

Med en fast tilknyttet person, som I har opbygget stærke tillidsforhold til i det indledende forløb, vil I kunne optimere de gode mentalstyrkende samtaler for en helhedsfremmende indsats i forhold til god trivsel for både ledere og medarbejderne.

Scroll to Top