Hvordan skaber man stærke samarbejdsrelationer og bevarer de interpersonelle relationer?

Ved at sætte fokus på kvaliteter og kernekompetencer og ubrugte evner bliver, det et positivt fokus på forskellighederne menneskeligt, som bygger broer og tegner teamets samarbejdskompetencer – booster teamets personlige kompetencer totalt.

Når hver enkelt oplever at stå klare og stærkere i sig selv kan deres fulde potentiale af færdigheder og kvaliteter komme i spil og bidrager værdifuldt til helheden.

Tilførsel af læring om hinandens menneskelige færdigheder, evner og talenter kan inspirerer hinanden og vi motiveres lettere. Det øgede kendskab til hinanden gør, vi ved mere præcist, hvordan vi spiller hinanden gode.

Klarhed om hinandens motiver for adfærd, egne og andres triggere som udløser reaktioner hjælper os til at blive opmærksomme og forstå, hvad der skal til at komme videre sammen. Det er vigtig at forsøge at se tingene fra essensen og i det større perspektiv og skabe sammenhængsforståelse imellem os. Så er det lettere at svare an på den anden Altså får vi mulighed for at respondere frem for reagere. Det genopbygger relationerne.

JO MERE VI ARBEJDER MED OS SELV OG TRÆNER AT KOMMUNIKERE FRA VORES ESSENS, JO VENLIGERE SYNES VERDEN:

  • Du får mere integritet og balance i dit liv
  • Der er bedre overensstemmelse mellem hvad du siger og gør.
  • Du bliver mere tillidsfuld ligeså samspillet interpersonelt.
  •  

At invitere sig selv eller kollega fx til et løft indsigtsniveau vedrørende situationen eller diskussionen, kalder det: i ”ESSENS – HELIKOPTEREN” når vi er udfordret i samspillet;

  • Skaber et større perspektiv på situationen
  • Nye muligheder for at få nuancer og bedre løsninger sikret.
  • Lære at bruge egne og andres erfaringer bevidst.

Ens skyggesider opdages også. Det den anden viser/spejler én de af egne svære sider og evt. uhensigtsmæssig reaktion, handler om vi aktiveres idet vi enten ikke kan lide i os selv, eller det man ikke selv får gjort og derved er misundelig på. Dette fremprovokerer nogle af vores forsvarsstrategimønstre.

Klarhed om, hvad man drives af og de energier, der styre en selv og andre, gør os i stand til      at stoppe uhensigtsmæssige handlinger. Læringen af ens egne faldgrubbe i vores indre motivationsprofil, kan gøre det muligt at vende stemningerne og løfte til højre mindsets for ens samarbejder.

Et mere udviklende mindset hvor der rummes mere og er nysgerrighed på den anden og vilje til at ville forstå og ikke bare svare selv. Når vi evner at lytte dybere ind og om bagved det sagte opstår der relatering. Alle vil gerne ses og høres og blive forstået.

Denne lytten dybere ind, er essentiel for at opbygge stærke relationer.

Evner vi at skelne mellem dem og en selv og undgår forudindtaget holdninger og overvisninger vi bare konkluderer på, kan vi virkelig rykke fælles fokus – kerneopgaven til højere niveauer i løsningerne af denne.

Ved at få disse styringsværktøjer fremmes selvregulering i kommunikationen. De sociale kompetencer fremmes. Ikke mindst udfoldes de faglige kompetencer meget bedre.

Ved et nyt fælles sprog bliver kommunikationen meget mere skarp og tydelig og evnen for at inkludere andre løfter kvaliteten og produktiviteten og er værdiskabende for samspillet i samarbejdsrelationerne. Derved sikre fx projektteams de interpersonelle relationer med sådanne processer i deres langvarige samarbejde.

Scroll to Top